Lastensuojelu

Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lastensuojelu on työtä lasten ja perheiden hyväksi. Sen tarkoituksena on lasten ja nuorten suotuisten kasvuolojen turvaaminen ja vanhempien ja huoltajien tukeminen heidän kasvatustehtävässään. Lasta, nuorta ja perhettä tuetaan ensisijaisesti niin, että lapsi voi kasvaa ja asua omassa kodissaan.

Lastensuojelutarpeen selvityksen käynnistää huoli lapsen hyvinvoinnista, terveydestä ja kehityksestä (=lastensuojeluilmoitus, pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi, ennakoiva lastensuojeluilmoitus). Lastensuojelutarpeen selvitys tehdään yhteistyössä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa.

Tiedostot:
Lastensuojeluilmoitus
Ennakoiva lastensuojeluilmoitus
Lastensuojelutarpeen arviointi -pyyntölomake

Yhteystiedot Yhteystiedot

Lastensuojelun päivystys
Iisalmen alue
ma - pe klo 8-15.30
puh. 040 543 4935
Muut kunnat
ks. alla
sosiaalityöntekijät

Sosiaalipäivystys
Ylä-Savon kunnissa

Ohjaus ja neuvonta
Hätäkeskus puh. 112

Lastensuojelun
sosiaalityöntekijät

Puhelintunti
ma-pe klo 12 - 13

Iisalmi
1. - 8. -päivinä syntyneet asiakkaat*
puh. 040 830 4352
9. - 15. -päivinä syntyneet asiakkaat*
puh. 040 830 4351
16.-23. -päivinä syntyneet asiakkaat*
puh. 040 830 2754
24.-31. -päivinä syntyneet asiakkaat*
puh. 040 830 4355

*) lapsen huoltajan syntymäpäivä
( = kahden vanhemman perheessä
lapsen isän syntymäpäivä tai
yksinhuoltajaperheessä lapsen
huoltajan syntymäpäivä.
Lapsen huoltajien asuessa
eri osoitteissa lapsen
lähihuoltajan syntymäpäivä)

Kiuruvesi
puh. 040 517 5236
puh. 040 356 3641

Sonkajärvi
puh. 040 034 4248

Vieremä
puh. 040 594 9078