Luonnonsuojelu

Natura-alueet

Luonnonsuojeluasioista vastaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella Pohjois-Savon ELY-keskus, jonka sivuilta löytyy tietoja Natura-alueista ja muista luonnonsuojelualueista. Ylä-Savossa on suojeltu muun muassa soita, lintuvesiä ja vanhoja metsiä. Osittain kuntayhtymän alueella sijaitsee kuuluisa Talaskankaan luonnonsuojelualue, missä tavoitteena on erämaisena ja paikoin lähes luonnontilaisena säilyneen metsä-, suo- ja pienvesistöluonnon suojeleminen sekä uhanalaisten lajien elinpaikkojen säilyttäminen. Talaskankaan hoidosta vastaa Metsähallituksen Pohjanmaan Luontopalvelut.

Luonnonsuojelualueen perustaminen

Pohjois-Savon ELY-keskus antaa ohjeita luonnonsuojelualueen perustamisessa.
Luonnonmuistomerkkien perustamisesta ja lakkauttamisesta päättävät Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenkunnat.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ympäristöjohtaja
Martti Veteli
puh. 040 027 1193