Luonnonsuojelu

Natura-alueet

Luonnonsuojeluasioista vastaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella Pohjois-Savon ELY-keskus, jonka sivuilta löytyy tietoja Natura-alueista ja muista luonnonsuojelualueista. Ylä-Savossa on suojeltu muun muassa soita, lintuvesiä ja vanhoja metsiä. Osittain kuntayhtymän alueella sijaitsee kuuluisa Talaskankaan luonnonsuojelualue, missä tavoitteena on erämaisena ja paikoin lähes luonnontilaisena säilyneen metsä-, suo- ja pienvesistöluonnon suojeleminen sekä uhanalaisten lajien elinpaikkojen säilyttäminen. Talaskankaan hoidosta vastaa Metsähallituksen Pohjanmaan Luontopalvelut.

Luonnonsuojelualueen perustaminen

Pohjois-Savon ELY-keskus antaa ohjeita luonnonsuojelualueen perustamisessa.
Luonnonmuistomerkkien perustamisesta ja lakkauttamisesta päättävät Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenkunnat.

 

Vieraslajien torjunta

VieKas LIFE  (2018–2023) on Suomen suurin ja kunnianhimoisin haitallisten vieraslajien kartoitukseen, torjuntaan ja tietoisuuden levittämiseen keskittyvä hanke. Haitalliset vieraslajit aiheuttavat vahinkoa luonnolle, terveydelle ja taloudelle, ja vaikutukset tulevat kasvamaan ilmaston lämmetessä.

Lisätietoa vieraslajien torjunnasta sekä VieKas-hankkeesta löytyy täältä.

Vieraslaji-portaali

 

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ympäristöjohtaja
Martti Veteli
puh. 040 027 1193