Maatalous

Eläinsuojan ympäristölupa

Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, mikäli se on tarkoitettu vähintään 50 lypsylehmälle, 100 lihanaudalle, 100 täysikasvuiselle emakolle, 250 lihasialle, 60 hevoselle tai ponille, 250 uuhille tai vuohelle, 4 000 munituskanalle, 10 000 broilerille tai muulle määrälle eläimiä, jotka yhteensä ympäristövaikutuksiltaan vastaa 250 lihasikaa.

Eläinsuojan ympäristölupa-asian ratkaisee Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella joko Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta tai Itä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristölautakunta ratkaisee sellaisen eläinsuojan ympäristöluvan, joka jää ympäristövaikutuksiltaan vähäisemmäksi kuin 1 200 lihasialle tarkoitettu eläinsuoja.

Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta löydät tietoa maatalouden ympäristöluvista ja luvan hakuprosessista sekä maataloutta koskettavasta lainsäädännöstä.

Lannan aumaus
Valvontailmoitus

Lannan ja virtsan varastointitilan on oltava niin suuri, että siihen mahtuu koko vuoden aikana kertynyt lanta, lukuun ottamatta samana laidunkautena eläinten laitumelle jättämää lantaa. Varastointitilalta vaadittavasta tilavuudesta voidaan poiketa, jos lantaa luovutetaan sellaiselle hyödyntäjälle, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa toiminnalleen tai jos sitä luovutetaan toiselle viljelijälle varastoitavaksi tai välittömästi hyötykäytettäväksi lannoitteena tai se aumataan nitraattiasetuksen mukaisesti.

Vuoden 2006 jälkeen lannan aumaus on ollut mahdollista vain työteknisistä syistä ja silloinkin lantalatilavuuden on oltava riittävä. Poikkeamisesta lannan varastoinnissa on tehtävä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tulee antaa vähintään 14 vuorokautta ennen poikkeamistoimenpiteitä. Ilmoituslomakkeita on saatavana kuntien ympäristönsuojelu- ja maatalousviranomaisilta tai täältä.

Lupia valmistelevat ja ilmoituksia käsittelevät ympäristönsuojelun tehtäväalueella ympäristönsuojelutarkastajat Maarit Walta (Iisalmi, Sonkajärvi) ja  Veera Kajanus (Kiuruvesi, Vieremä).

Tiedostot:
Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje, Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010
Rakentamissäädökset (Maa- ja metsätalousministeriön maatalouden rakentamismääräyksiä sekä -ohjeita)
Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa
Kekäläinen: Nitraattiasetus ja sen tulkinta (Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja D5/1/2016)

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ympäristönsuojelutarkastajat:
Iisalmi ja Sonkajärvi
Maarit Walta
puh. 0400 144 453

Kiuruvesi ja Vieremä
Veera Kajanus
puh. 040 568 2619