Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kiireellinen avuntarve

Äkillisissä mielenterveys- ja päihdeongelmissa voit ottaa yhteyttä mielenterveys- ja päihdepalveluiden akuuttityöryhmän ohjaus- ja neuvontapuhelimeen, puh. 040 761 4400, joka palvelee sinua ympärivuorokautisesti.

Neuvontapuhelimeen voit soittaa, jos sinulla tai läheiselläsi on äkillinen psyykkisen avun tarve, äkillinen psyykkinen kriisi, joka uhkaa mielenterveyttä tai normaalia toimintakykyä. Alkuarvion jälkeen psyykkisen tuen tarvitsija ohjataan sopivalle hoitotaholle.

Kun koet, että tarvitset itse tai läheisesi tarvitsee apua alkoholin tai muiden päihteiden käytön lopettamiseen, soita neuvontapuhelimeen. Alkuarvion jälkeen avun tarvitsija ohjataan sopivalle hoitotaholle.

Akuuttityöryhmän asiakkaaksi voit tulla ilman lähetettä. Yhteydenotto puhelimitse on suotavaa. Voimme jo puhelinkeskustelussa alustavasti selvittää tilannetta ja avun tarvetta.