Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Saat meiltä moniammatillista apua mielenterveyden ja päihteiden käytön ongelmiin.

Palvelemme sinua:

  • puhelimitse ympärivuorokautisesti ohjanta- ja neuvontapuhelimessa, puh. 040 761 4400
  • avohoidon mielenterveys- ja päihdevastaanotoilla kaikissa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kunnissa
  • psykiatrisella osastolla ja riippuvuusosastolla/selviämisasemalla
  • psykiatrisessa kuntoutuksessa
  • mielenterveyskuntoutuksen palveluilla, kuten päivä- ja työtoiminnan sekä kuntouttavan asumisen keinoin.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa painopisteemme on ongelmien ennalta ehkäiseminen ja varhainen avun piiriin pääseminen.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kiireellinen avuntarve

Äkillisissä mielenterveys- ja päihdeongelmissa voit ottaa yhteyttä mielenterveys- ja päihdepalveluiden akuuttityöryhmän ohjanta- ja neuvontapuhelimeen, joka palvelee sinua ympärivuorokautisesti. Neuvontapuhelimeen voit soittaa, jos sinulla tai läheiselläsi on äkillinen psyykkisen avun tarve, äkillinen psyykkinen kriisi, joka uhkaa mielenterveyttä tai normaalia toimintakykyä, tarvitset itse tai läheisesi
tarvitsee apua alkoholin tai muiden päihteiden lopettamiseen. Alkuarvion jälkeen tuen ja avun tarvitsija ohjataan sopivalle hoitotaholle.

Akuuttityöryhmän asiakkaaksi voit tulla ilman lähetettä. Yhteydenotto puhelimitse on suotavaa. Voimme jo puhelinkeskustelussa alustavasti selvittää tilannetta ja avuntarvetta.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ohjanta- ja neuvontapuhelin
Akuuttityöryhmä
joka päivä 24 h
puh. 040 761 4400

 

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hallinto

Teijamari Laasonen-Balk
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö
puh. 040 724 0578
Iisalmen sairaala, Riistakatu 23, 74120 Iisalmi

Virpi K. Kauppinen
Toimialasihteeri
puh. 040 161 7245
Iisalmen sairaala, Riistakatu 23, 74120 Iisalmi

Linkkejä Linkkejä