Omahoitoa ja hyvinvointia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Omahoito-sivuille on kerätty tietoa ja testejä, jotka auttavat sinua arvioimaan terveyttäsi ja sairausriskejäsi sekä pitämään huolta terveydestäsi. Tälle sivustolle on koottu apua oireiden ja sairauksien omatoimiseen hoitamiseen. Monia lievempiä sairauksia voi seurata ja hoitaa kotona.

Omahoito on omasta hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimista jokapäiväisessä elämässä. Omahoito on myös sairauksien ennaltaehkäisyä ja -hoitoa. Vastuu omasta hoidosta on sinulla itselläsi.

Omaa terveyttä voi edistää:

 • pitämällä painon kurissa
 • suosimalla ravinnossa pehmeitä rasvoja ja vähentämällä eläinrasvojen käyttöä
 • vähentämällä suolan käyttöä
 • huolehtimalla mielen hyvinvoinnista
 • jos käytät alkoholia, käytä kohtuudella.

Omahoito tarkoittaa myös sitä, että sitoudut saamiisi hoito-ohjeisiin ja noudatat niitä mahdollisimman hyvin voimavarojesi mukaan.

Omahoito-ohjeita ja oppaita

 • Terveyskirjasto on valtakunnallinen Lääkäriseura Duodecimin ylläpitämä sivusto, josta löytyy asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita terveydestä, sairauksista ja niiden hoidosta.
 • Terveyskirjaston 100 kysymystä lastenlääkärille – kirjassa käsitellään tavallisimpia lasten sairauksia ja kysymyksiä, jotka usein tulevat esille lastenlääkärin vastaanotolla.
 • Lääketietokeskuksen julkaisema Kodin lääkeopas on tarkoitettu potilaille. Se sisältää tiedot 1 800 lääkevalmisteesta.
 • Laboratoriatutkimusten tulkinnan teos Senkka ja 100 muuta tutkimusta kertoo taustat röntgenkuvauksista tähystystutkimuksiin.
 • Käypä hoito – suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Sivuilla on kerrottu yleiskielellä eri sairauksien oireista, syistä, yleisyydestä ja ennen kaikkea hoidosta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen arviota yksittäisen potilaan hoidosta.
 • Hyvinvointipolku –terveysportaalista löytyy tietoa ja ohjeita terveydestä ja hyvinvoinnista. Sivuilta saa myös vinkkejä terveyden edistämiseksi.
 • Ensiapuoppaasta löytyy ohjeet toiminnasta tavallisimmissa onnettomuus- ja hätätilanteissa sekä tapaturmien hoidossa. Sieltä löytyy myös ohjeita itseopiskeluun ja ensiaputaitojen ylläpitoon.
 • Tunne pulssi on Aivoliiton ja Sydänliiton yhteinen kampanja, joka tiedottaa eteisvärinän varhaisen toteamisen ja hyvän hoidon merkitystä aivo- ja sydänterveydelle.
 • ​Terveyskylän omahoito-ohjelmat kannustavat terveyttä kohentaviin tekoihin. Omahoito-ohjelmaan tallennetut tiedot ovat vain asiakkaan itsensä nähtävissä. Elintapa- ja ravitsemushoidon ammattilaiset ovat tuottaneet ohjelmat yhdessä potilaiden kanssa. Lue lisää: https://www.terveyskyla.fi/palvelut/omapolku-palvelukanava-ja-digihoitopolut/omahoito-ohjelmat