Omaishoito

Omaishoidon tuki on yli  65-vuotiaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotioloissa tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettava hoitopalkkio ja/ tai palveluja, jotka määritellään hoito- ja palve-lusuunnitelmassa.

Tuki maksetaan hoitajalle, joka voi olla omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Tuen suuruus määräytyy hoidettavan avuntarpeen määrästä ja hoidettavuudesta. Omaishoidon tuki myönnetään yhtymähallituksen vahvistamien myöntämisperusteiden mukaisesti. Omaishoidontuen hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Lisätietoja myöntämisperusteista ja palvelutarpeenarvioinnista Asiakasneuvonta Ohjuri puhelin 040 712 1190.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinl tai  muun terveydenhuollon henkilön lausunto. Hakemus toimitetaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän asuinkunnan omaishoidon tuen palveluohjaajalle. Palveluohjaaja ottaa yhteyttä omaishoidontuen hakijaan ja sopii kotikäynnistä. Omaishoidontuen hakijan kanssa tehdään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaoleva sopimus. Sopimuksen omaishoidosta ja päätöksen tuen myöntämisestä tekee omaishoidon tuen palveluohjaaja. Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan hoidon ja hoivan järjestämisestä sekä lakisääteisten vapaapäivien pitämisestä.

Omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa silloin, kun omaishoito on  ympärivuorokautisesti sitovaa.

 

Tiedostot:

Omaishoidontuen hakulomake

Ikäihmisten omaishoidon tuen myöntämisperusteet (Yhall 20.2.2018 § 41)

Omaishoidontuen hoitopalkkiot ja sijaishoidon korvaukset 2020

Omaishoidon vapaan aikaisen sijaishoidon järjestäminen toimeksiantosopimuksella

Ikäihmisten omaishoidontuen palautelomake

Yhteystiedot Yhteystiedot

Uudet hakijat ensiyhteydenotot

Asiakasneuvonta Ohjuriin
puhelin 040 712 1190

Sähköinen yhteydenottopyyntö

 

22.5.2020 alkaen asiakasneuvonta Ohjuri

takaisinsoitto ja eChat palvelu avoinna

maanantaista keskiviikkoon ja perjantaisin kello 9-15         
torstaisin kello 9-14    

 

Poikkeusaikana vain puhelin tai sähköinen yhteydenotto, joko chatilla tai lomakkeella,

ei normaalia asiakaspalvelua.

 

 

                      

Kaikkien palveluohjaajien käyntiosoite:
Asiakasneuvonta Ohjuri/ omaishoito
Satamakatu 10-12
74100 Iisalmi

 

Iisalmi
Palveluohjaaja
puhelin 040 543 4965
soittoaika maanantai - torstai kello 9 - 11/ ajanvaraus

 

Kiuruvesi
Palveluohjaaja
puhelin 040 760 5618
soittoaika maanantai - torstai kello 9 - 11/ ajanvaraus

 

Sonkajärvi ja Vieremä
Palveluohjaaja
puhelin 040 649 1299
soittoaika maanantai - torstai kello 9 - 11/ ajanvaraus

 

22.5.2020 alkaen asiakasneuvonta Ohjuri

takaisinsoitto ja eChat palvelu avoinna

maanantai – keskiviikko 9.00 – 15.00

torstai 9.00 – 14.00

perjantai 9.00 – 15.00

Linkkejä Linkkejä

Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry

Kuopion seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry (vertaistukea, tuettuja lomia, ohjausta ja neuvontaa omaistaan hoitaville)

Savon mielenterveysomaiset FinFami ry (tietoa ja tukea omaisille, joiden läheisellä on mielenterveyden ongelmia)

SPR omaishoitajien tukitoiminta (tuki- ja vertaistukitoimintaa)

Laki omaishoidon tuesta 937/2005
Laki omaishoidon tuesta 1317/2014