Omaishoito

Omaishoidon tuki on yli  65-vuotiaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotioloissa tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettava hoitopalkkio ja/tai palveluja, jotka määritellään hoito- ja palve-lusuunnitelmassa.

Tuki maksetaan hoitajalle, joka voi olla omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Tuen suuruus määräytyy hoidettavan avuntarpeen määrästä ja hoidettavuudesta. Omaishoidon tuki myönnetään yhtymähallituksen vahvistamien myöntämisperusteiden mukaisesti. Omaishoidontuen hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Lisätietoja myöntämisperusteista ja palvelutarpeenarvioinnista Asiakasneuvonta Ohjuri puh. 040 712 1190.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinl tai  muun terveydenhuollon henkilön lausunto. Hakemus toimitetaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän asuinkunnan omaishoidon tuen palveluohjaajalle. Palveluohjaaja ottaa yhteyttä omaishoidontuen hakijaan ja sopii kotikäynnistä. Omaishoidontuen hakijan kanssa tehdään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaoleva sopimus. Sopimuksen omaishoidosta ja päätöksen tuen myöntämisestä tekee omaishoidon tuen palveluohjaaja. Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan hoidon ja hoivan järjestämisestä sekä lakisääteisten vapaapäivien pitämisestä.

Omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa silloin, kun omaishoito on  ympärivuorokautisesti sitovaa.

 

HAE Lomalle
Omaishoitajat ja läheiset - liitto ry järjestää RAY:n tuella omaishoitajalomia.
 

Tiedostot:

Omaishoidon tukihakemus 

Ikäihmisten omaishoidon tuen myöntämisperusteet (Yhall 2.5.2017 § 91)

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot ja sijaishoidon korvaukset 2017

Omaishoidon vapaan aikaisen sijaishoidon järjestäminen toimeksiantosopimuksella

Ikäihmisten omaishoidontuen palautelomake

Yhteystiedot Yhteystiedot

Uudet hakijat ensiyhteydenotot

Asiakasneuvonta Ohjuriin
puh. 040 712 1190

ma-ke ja pe klo 9-15          Riistakatu 21 A, (Ilvolanpirtti), 74100 Iisalmi
to klo 9-14                          Riistakatu 21 A, (Ilvolanpirtti), 74100 Iisalmi

     

Iisalmi
Palveluohjaaja
puh. 040 543 4965
Asiakasneuvonta OHJURI/ Riistakatu 21 A
74100 Iisalmi
soittoaika ma - to klo 9 - 10

 

Kiuruvesi
Palveluohjaaja
puh. 040 760 5618
soittoaika ma - to klo 9 - 10/ ajanvaraus

 

Sonkajärvi ja Vieremä
Palveluohjaaja
puh. 040 649 1299
soittoaika ma - to klo 9 - 10/ ajanvaraus