Omavalvonta

Omavalvonnalla tarkoitetaan toiminnanharjoittajan itsensä suorittamaa elintarvikkeiden olosuhdevalvontaa ja myymiensä elintarvikkeiden laadun varmistamista. Toiminnanharjoittajan tulee itsensä miettiä, milloin vastuu elintarvikkeiden kunnosta siirtyy hänelle ja milloin se loppuu. Jotta valvonta olisi suunnitelmallista ja elintarvikkeen käsittelyn kaikki vaiheet huomioivaa, tulee jokaisen elintarvikkeita käsittelevän ja myyvän toiminnanharjoittajan laatia yksityiskohtainen kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelman laajuus ja sisältö riippuu elintarvikehuoneistossa tapahtuvan toiminnan laajuudesta ja laadusta. Suunnitelma ja kirjaukset, esimerkiksi mittaus- ja tutkimustulokset, tulee esittää ympäristö-terveystarkastajalle tarkastuksen yhteydessä.

Omavalvontasuunnitelman päivittäiseen toteuttamiseen kannattaa varata henkilöstöresusseja, jotta omavalvonnan toteutuminen on suunnitelman mukaista. Tätä tehtävää varten olisi hyvä nimetä omavalvonnasta vastaava henkilö.

Tiedostot:

Omavalvontasuunnitelman pohja; ravintolat, kahvilat yms. ruuan valmistus
Omavalvontasuunnitelma: ulkona tapahtuva ruuan valmistus ja tarjoilu
Omavalvontasuunnitelma, ulkomyynti, esim. marjat

Lomakkeita omavalvontaan:
Jääkaappi-pakastin lämpötilan seurantalomake
Kylmiöiden seurantalomake (vaaka)
Kylmiöiden seurantalomake (pysty)
Tarjottavien ruokien lämpötilojen seurantalomake
Ohje jäähdytykseen
Jäähdytyksen seurantalomake
Saapuneiden ruokien lämpötilakaavake

 

Linkkejä Linkkejä

Eviran HACCP-ohje:
https://www.evira.fi/yhteiset/omavalvonta/haccp/

Elintarviketeollisuusliiton HACCP-ohjeita:
Yleisohje HACCP
HACCP-ohjeita eri toimialoille