Omavalvonta

Omavalvonnaksi kutsutaan toimijan omaa järjestelmää, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia. Toimijan on tunnistettava omaan toimintaansa ja käsittelemäänsä elintarvikkeeseen liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät ja huolehdittava niiden hallinnasta.

Toiminnanharjoittajan tulee itse miettiä, milloin vastuu elintarvikkeiden kunnosta siirtyy hänelle ja milloin se loppuu. Jotta valvonta olisi suunnitelmallista ja elintarvikkeen käsittelyn kaikki vaiheet huomioivaa, tulee elintarvikkeita käsittelevän ja myyvän toiminnanharjoittajan laatia kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelman laajuus ja sisältö riippuu elintarvikehuoneistossa tapahtuvan toiminnan laajuudesta ja laadusta. Suunnitelma ja kirjaukset, esimerkiksi mittaus- ja tutkimustulokset, tulee esittää ympäristö-terveystarkastajalle tarkastuksen yhteydessä.

Omavalvontasuunnitelman päivittäiseen toteuttamiseen kannattaa varata henkilöstöresusseja, jotta omavalvonnan toteutuminen on suunnitelman mukaista. Tätä tehtävää varten olisi hyvä nimetä omavalvonnasta vastaava henkilö.

Tiedostot:

Omavalvontasuunnitelman mallipohja 1; ravintolat, kahvilat yms. ruuanvalmistus
Omavalvontasuunnitelman mallipohja 2: ruuanvalmistus
Omavalvontasuunnitelma: ulkona tapahtuva ruuan valmistus ja tarjoilu
Omavalvontasuunnitelma, ulkomyynti, esim. marjat

Lomakkeita omavalvontaan:
Jääkaappi-pakastin lämpötilan seurantalomake
Kylmiöiden seurantalomake (vaaka)
Kylmiöiden seurantalomake (pysty)
Tarjottavien ruokien lämpötilojen seurantalomake
Ohje jäähdytykseen
Jäähdytyksen seurantalomake
Saapuneiden ruokien lämpötilakaavake

Lisätietoa:

Ruokavirasto: Omavalvonta