Omakanta, omien tietojen katselu

Omakanta on internetissä oleva sähköinen palvelu, jossa voit

  • katsoa omia sähköisiä resepti- ja terveystietojasi
  • tulostaa yhteenvedon kaikista sähköisistä resepteistäsi
  • asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojesi käyttämisestä eri terveydenhuollon yksiköissä
  • kuitata palvelua koskevan informaation luetuksi
  • seurata, mille terveydenhuollon toimijoille tietojasi on luovutettu.

Kirjaudu Omakanta-verkkopalveluun henkilökohtaisilla verkkopankin asiointitunnuksillasi, sähköisellä henkilökortillasi tai matkapuhelimesi mobiilivarmenteella.

Omakanta-palvelua voivat käyttää kaikki 18 vuotta täyttäneet.

Lue lisää Omakannasta ja kirjaudu Omakantaan.

Sähköinen potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Potilastiedon arkistoa rakennetaan vaiheistetusti ja sen vuoksi myös tiedot kertyvät arkistoon sitä mukaa, kun arkiston käyttö laajenee. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä potilastiedot ovat arkistosta saatavilla 26.5.2014 lähtien ja työterveydenhuollon tiedot 23.2.2015 lähtien.

Hyödyt valtakunnallisesta palvelusta liikkuessasi eri osissa maata tai käyttäessäsi useampien terveydenhuollon palvelunantajien palveluita. Potilastiedot ovat nähtävissä Omakanta-palvelussa, jonne pääsee kirjautumaankanta.fi- sivujen kautta.

Myös terveydenhuollon eri palveluntarjoajat voivat hyödyntää arkiston kautta suostumuksellasi toistensa tallentamia potilastietoja terveyden- ja sairaanhoitosi järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Antamasi suostumus on voimassa toistaiseksi ja se kattaa kaikki arkistossa jo olevat ja myöhemmin tallennettavat potilastiedot. Tarvittaessa voit myös rajoittaa tietojen luovuttamista. Voit kieltää esimerkiksi yksittäiseen hoitokäyntiin tai tiettyyn terveydenhuollon toimipisteeseen liittyvän käynnin tiedot. Voit myös kieltää tietojen luovutuksen kokonaan. Silloin tietoja ei voida luovuttaa kenellekään edes hätätilanteessa, ellet ole antanut erityistä suostumusta tietojen luovuttamiseen hätätilanteessa. Suostumus ja kielto ovat voimassa toistaiseksi ja halutessasi voit perua ne milloin tahansa.

Lisätietoa Omakannasta Lisätietoa Omakannasta

Linkkejä Linkkejä