Organisaatio ja johtoryhmä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä (perustettu 1.1.2010)  toimii Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Sonkajärven ja Vieremän kuntien alueella järjestäen niiden asukkaille terveys-, hyvinvointi-, hoito- ja hoivapalveluja sekä ympäristö-, terveysvalvonta- ja eläinlääkintäpalveluja.

SOTEn toiminnot on jaettu viiteen eri vastuualueeseen:

  • Terveyspalvelut
  • Hoito- ja hoivapalvelut
  • Hyvinvointipalvelut
  • Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
  • Hallinto- ja tukipalvelut.

Em. vastuualueet jakaantuvat pienempiin tehtäväalueisiin ja tulosyksiköihin, joihin on helpompi perehtyä organisaatiokaavion avulla.

Kuntayhtymän johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja ja vastuualuejohtajat:

Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, puh. 040 830 2789
Hyvinvointijohtaja Seija Kärkkäinen, puh. 040 747 0506
Hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkonen, puh. 0400 144 501     
va. Terveysjohtaja Eija Jestola, puh. 040 712 1040
va. Talousjohtaja Riitta Luukkonen, puh. 040 489 4214
Ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh. 040 027 1193
Johtava lääkäri Anssi Uutela, puh. 040 679 2790

Johtoryhmän sihteeri: Virpi Kauppinen, puh. 040 489 4225

Yhteystietohaku

Tiedostot:
Organisaatiokaavio (päivitetty 31.1.2018)