Psykiatrinen ja riippuvuusosasto

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä toimii psykiatrinen osasto ja riippuvuusosasto Iisalmen sairaalan ensimmäisessä kerroksessa.

Psykiatrinen osasto on 18-paikkainen suljettu yksikkö. Osastolle hakeudutaan mielenterveyden avohoitopalveluiden työntekijän, terveyskeskuslääkärin tai muun lääkärin lähetteellä. Tulon syitä voivat olla
esimerkiksi mielialahäiriö, elämäntilannekriisi, syömishäiriö, psykoosiepäily tai pitkäaikainen psykoottinen sairaus.

Riippuvuusosasto on 8-paikkainen suljettu yksikkö. Osastolla toteutetaan päihteiden käytön katkaisuhoitoa, ennalta ehkäiseviä hoitojaksoja, lääke- ja huumevieroituksia sekä korvaushoitoja. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueen asukkaat voivat hakeutua katkaisuhoitoon ja ennalta ehkäisevälle hoitojaksolle ilman lähetettä. Vieroitus- ja korvaushoitoihin tullaan aina lähetteellä. Osastolle voi hakeutua hoitoon Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueen asukkaat ilman lähetettä. Osaston yhteydessä toimii selviämisasema, jonne voi tulla päihtyneenä ilman lähetettä kotikunnasta riippumatta.

 

Terveysneuvontapiste NEUKKARI

Terveysneuvontapiste Neukkari on matalan kynnyksen maksuton ja anonyymi asioimispaikka suonensisäisesti huumeita käyttäville. Neukkarissa työskentelevät riippuvuusosaston hoitajat, joita sitoo vaitiolovelvollisuus.

Neukkari sijaitsee Iisalmen sairaalan 1. kerroksessa riippuvuusosaston tiloissa, ja on avoinna tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 17–18.

Neukkarissa voit:

  • vaihtaa käytetyt ruiskut ja neulat puhtaisiin anonyymisti, ja saat tilalle puhtaat käyttövälineet

  • tarkistuttaa anonyymisti pistopaikkojen kunnon

  • saada kondomeja ja tietoja turvaseksistä

  • saada anonyymia ohjausta ja neuvontaa

  • saada lähetteen tartuntatautiverikokeisiin (terveydenhoidolliset toimenpiteet, kuten laboratoriolähetteet, kirjataan sairauskertomukseen henkilötunnuksen perusteella)

Hävitä käytetyt välineet palauttamalla ne Neukkariin. Huolehdi itsestäsi, käytä vain
puhtaita ruiskuja ja neuloja!

Lisätietoja: puh. 040 489 4799 / Riippuvuusosasto

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Sairaala
Riistakatu 23, 1. krs
74120 Iisalmi

Psykiatrinen osasto
Hoitajat
puh. 040 489 4808

Riippuvuusosasto / Selviämisasema
Hoitajat
puh. 040 489 4799

 

Osaston esimies
puh. 040 178 1949

Osastonsihteeri
puh. 040 489 4789

Linkkejä Linkkejä