Päiväaikainen toiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestetään kaikkein vaikeimmin vammaisille työikäisille henkilöille, joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin ja henkilöllä on erittäin vaikea toimintarajoite.

Päivätoiminnan on tuettava itsenäisessä elämässä selviytymistä ja sen avulla on edistettävä sosiaalista vuorovaikutusta. Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta on järjestettävä muualla kuin omassa asunnossa, mutta sitä voidaan järjestää esimerkiksi palveluasumisyksikön erillisissä tiloissa. Päivätoiminnan määrään voivat vaikuttaa sekä asiakkaasta että toiminnan järjestäjästä aiheutuvat syyt, laissa ei ole säädetty päivätoiminnalle tuntimääriä.

Päivätoimintaan osallistuvalle ei makseta korvausta toimintaan osallistumisesta. Päivätoiminta on maksuton lukuun ottamatta kuljetusta, aterioita tai muita päivätoiminnan järjestäjän tarjoamia maksullisia palveluja.

 

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta

Kehitysvammaisten päivätoimintojen tarkoituksena on tukea ja ohjata eri-ikäisiä kehitysvammaisia asiakkaita tarjoamalla heille yksilöllisiä ja laadukkaita palveluja yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Työtä tehdään kuntouttavalla työotteella kannustaen asiakasta omatoimisuuteen ja opettaen hänelle erilaisia elämänhallinnan taitoja. Toiminnan suunnittelua ohjaavat asiakkaiden yksilölliset tavoitteet ja tarpeet. Asiakkailla on mahdollisuus hakea päivätoimintaa haluamastaan yksiköstä kuntayhtymän alueella. Palvelua myönnetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä kehitysvammaisten erityishuollon palveluna järjestetään päivätoimintaa sekä aikuisille että alaikäisille kehitysvammaisille asiakkaille. Päivätoimintaa tarjoavat Päiväkeskus Purje (Iisalmi), Kiuruveden päivätoiminta (Kiuruvesi), Päiväkeskus Pirtti (Sukeva) ja Vieremän päivätoiminta (Vieremä, Sotkanhelmi).

Päivätoimintayksiköissä järjestetään myös kouluikäisten kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kesäisin loma-ajan päivätoimintaa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään yli 9-vuotiaille asiakkaille ja loma-ajan toimintaa yli 7-vuotiaille asiakkaille. Toimintaan osallistuminen on maksutonta sen vuoden loppuun, jolloin lapsi/nuori täyttää 16 vuotta.

Toimintoihin haetaan vuosittain toimintakausi kerrallaan kirjallisella hakemuksella.  Kehitysvammayksiköiden esimies tekee päätöksen päivätoimintojen myöntämisestä. Myös vammaispalvelujen palveluohjaajat ohjaavat päivätoimintoihin hakeutumisessa ja neuvovat hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Vammaispalveluissa järjestetään myös työtoimintaa kehitysvammaisten erityishuollon palveluna. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella työtoiminnan palveluita tuottaa TOIMI-säätiö. Työtoimintaan ohjautuminen tapahtuu vammaispalvelujen palveluohjaajien kautta.

Tiedostot ja lomakkeet:

Hakemus aikuisten päivätoimintaan

Hakemus koulujen loma-ajan toimintaan
 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kehitysvammayksiköiden esimies
Elina Puustinen, puh. 040 350 1931

Kehitysvammaisten päivätoimintayksiköt

Iisalmen päivätoiminta
Päiväkeskus Purje 

Kehitysvammaisille henkilöille järjestettävää virikkeellistä toimintaa maanantaista perjantaihin.

Karjalankatu 41, 74120 Iisalmi

puh. 040 543 4913 (vastaava ohjaaja)

Kiuruveden päivätoiminta

Päiväkeskus Poiju
Kehitysvammaisille henkilöille järjestettävää virikkeellistä toimintaa maanantaista perjantaihin. 
Yrittäjäntie 8, 74700 Kiuruvesi
puh. 040 356 0216 tai
puh. 040 353 9813 

Sukevan päivätoiminta
Päiväkeskus Pirtti

Kehitysvammaisille henkilöille järjestettävää virikkeellistä toimintaa maanantaista perjantaihin. 
Matarantie 11, 74340 Sukeva (Sukevan kyläkeskuksen tilat) 
puh. 040 712 6732
puh. 040 160 1928 (vastaava ohjaaja)

Vieremän päivätoiminta
Kehitysvammaisille henkilöille järjestettävää virikkeellistä päivätoimintaa maanantaista - torstaihin.
Mäntytie 6, 74200 Vieremä
puh. 040 549 8971