Sivua päivitään

PALVELUSETELI

Ylä-Savon Sote kuntayhtymällä on tällä hetkellä käytössä seuraavat palvelusetelit:

  • tilapäinen kotihoito
  • tilapäinen kotisairaanhoito
  • omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäiviin
  • sotainvalidien tukipalveluihin
  • rintamaveteraanien kotiin vietäviin avopalveluihin.
  • suunterveydenhuollon palveluseteli

AIKAISINTAAN 1.9.2018 ja viimeistään vuonna 2019 palveluseteli laajenee seuraaviin toimintoihin:

  • lapsiperheiden kotipalvelu
  • säännöllinen kotihoito
  • tehostettu palveluasuminen

 

MIKÄ ON PALVELUSETELI?

Palvelusetelillä tarkoitetaan sitoumusta, jolla järjestämisvastuussa oleva kuntayhtymä korvaa sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kuntayhtymän ennalta määräämään arvoon asti. 

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kuntayhtymän hyväksymä palveluntuottaja.

Palveluseteli lisää asiakkaiden valinnanvapautta ja sen saaminen perustuu palveluntarpeen arviointiin, mutta palvelusetelin saaminen ei ole automaattinen oikeus.

 

LINKIT:
- Kotihoidon palvelusetelit
- Lapsiperheiden kotipalvelu palveluseteli
- Tehostettu palveluasuminen palveluseteli

 

 

 

 

 

 

 

Palvelusetelin yhteystiedot Palvelusetelin yhteystiedot

Sisältöä päivitetään lähiaikoina