PALVELUSETELI

Ylä-Savon Sote kuntayhtymällä on tällä hetkellä käytössä seuraavat palvelusetelit:

 

PALVELUSETELIEN ARVOT vuonna 2020

 

MIKÄ ON PALVELUSETELI?

Palvelusetelillä tarkoitetaan sitoumusta, jolla järjestämisvastuussa oleva kuntayhtymä korvaa sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kuntayhtymän ennalta määräämään arvoon asti. 

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kuntayhtymän hyväksymä palveluntuottaja.

Palveluseteli lisää asiakkaiden valinnanvapautta ja sen saaminen perustuu palveluntarpeen arviointiin, mutta palvelusetelin saaminen ei ole automaattinen oikeus.

Palvelusetelillä asiakas voi ostaa palveluita Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vahvistamilta palvelusetelituottajilta.

 

Ajantasaiset tiedot palveluseteliyrittäjistä löytyvät Palveluseteli.fi sivustolta.


SÄÄNTÖKIRJAT:

- Palveluseteli sääntökirjojen yleinen osa

- Kotiin annettavien hoitopalveluiden palvelusetelin sääntökirja

- Kotiin annettavien tukipalveluiden palvelustelin sääntökirja 

- Tehostettu palveluasuminen palvelusetelin sääntökirja


Yksityiset kotipalvelua ja tukipalveluita tuottavat yritykset

Mikäli tarvitset siivous-, asiointi- tai muuta tukipalvelua kotiin, voit saada niihin apua yksityisiltä palvelun tuottajilta ja järjestöiltä.

Verohallinnon sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisävero-ohjeen (604/40/2011) mukaisesti yksityiset sosiaalipalvelut ovat arvonlisäverottomia (alv 0 %), jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Palveluntuottaja on rekisteröity yksityisten palvelujen tarjoajien rekisteriin tai hän on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen siihen kuntaan(kuntayhtymään), jonka alueella palveluja tuotetaan.
  • Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen (mm. palveluseteli) tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen (omakustanneasiakkaat).
  • Palveluntuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma. Palvelujen tarve voi aiheutua esimerkiksi sairaudesta, vammaisuudesta tai ikääntymisestä johtuvasta toimintakyvyn alentumisesta. Palvelujen tarpeen voi todeta palveluntuottaja, ei tarvitse viranomaisen arviointia ja päätöksiä.
  • Palvelutuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa.

Mikäli arvonlisäverottomuuden edellytykset eivät täyty, lisätään palvelun hintaan alv 24 %.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hyväksymät yrittäjät 
kotiin antavia palveluita tuottavien sosiaalipalvelujen rekisteriin 
(päiv. 12.6.2020)


Kuntayhtymän hyväksymillä palveluseteliyrittäjillä voi ostaa palvelua myös ilman palveluseteliä.


LINKIT:
Kotitalousvähennys

Palvelusetelin yhteystiedot Palvelusetelin yhteystiedot

Asiakasneuvonta

OHJURI
puhelin 040712 1190

avoinna:
maanantaista keskiviikkoon ja perjantaisin kello 9-15      
torstaisin kello 9-14                     
Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi


Omaishoidon palveluohjaajat

Iisalmi
Palveluohjaaja
puhelin 040 543 4965
soittoaika maanantai-torstai kello 9 - 11/ ajanvaraus

Kiuruvesi
Palveluohjaaja
puh. 040 760 5618
soittoaika maanantai-torstai kello 9 - 11/ ajanvaraus

Sonkajärvi ja Vieremä
Palveluohjaaja
puh. 040 649 1299
soittoaika maanantai-torstai kello 9 - 11/ ajanvaraus

 

Lapsiperheiden kotipalvelu
Palveluohjaaja
puhelin 040 144 514
arkisin kello 8 - 14
yhteydenottopyyntö lomake löytyy myös lapsiperheiden sivuilta

 

Tehostettu palveluasuminen
Seudullisesti palveluvastaava (ostopalvelut)
Susanna Ålander-Lenruth
puhelin 040 747 0456
Asumispalvelujen hallinto
Meijerikatu 4, 2 kerros, 74120 Iisalmi

 

Vammaispalvelut/ henkilökohtainen apu

Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä: yli 25-vuotiaat asiakkaat
sosiaalityöntekijä
puhelin 040 594 9225

Iisalmi: yli 25-vuotiaat asiakkaat
sosiaalityöntekijä
puhelin 040 637 1298

Kaikki kunnat: alle 25-vuotiaat
sosiaalityöntekijä
puhelin 0400 313 249