PALVELUSETELI

Ylä-Savon Sote kuntayhtymällä on tällä hetkellä käytössä seuraavat palvelusetelit:

 • tilapäinen kotihoito
 • tilapäinen kotisairaanhoito
 • omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäiviin
 • sotainvalidien tukipalveluihin
 • rintamaveteraanien kotiin vietäviin avopalveluihin
 • suunterveydenhuollon palveluseteli
 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • säännöllinen kotihoito
 • tehostettu palveluasuminen
 • henkilökohtainen apu/ vammaispalvelut (tulossa v. 2019 aikana)

 

PALVELUSETELIEN ARVOT v. 2020

 

MIKÄ ON PALVELUSETELI?

Palvelusetelillä tarkoitetaan sitoumusta, jolla järjestämisvastuussa oleva kuntayhtymä korvaa sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kuntayhtymän ennalta määräämään arvoon asti. 

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kuntayhtymän hyväksymä palveluntuottaja.

Palveluseteli lisää asiakkaiden valinnanvapautta ja sen saaminen perustuu palveluntarpeen arviointiin, mutta palvelusetelin saaminen ei ole automaattinen oikeus.

Palvelusetelillä asiakas voi ostaa palveluita Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vahvistamilta palvelusetelituottajilta.

 

Ajantasaiset tiedot palveluseteliyrittäjistä löytyvät Palveluseteli.fi sivustolta.


LINKIT:

- Kotiin annettavien palveluiden palvelusetelin sääntökirja
- Lapsiperheiden kotipalvelu palveluseteli
- Tehostettu palveluasuminen palvelusetelin sääntökirja löytyy tiedostoista
- Henkilökohtainen apu/ Vammaispalvelut


Yksityiset kotipalvelua ja tukipalveluita tuottavat yritykset

Mikäli tarvitset siivous-, asiointi- tai muuta tukipalvelua kotiin, voit saada niihin apua yksityisiltä palvelun tuottajilta ja järjestöiltä.

Verohallinnon sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisävero-ohjeen (604/40/2011) mukaisesti yksityiset sosiaalipalvelut ovat arvonlisäverottomia (alv 0 %), jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Palveluntuottaja on rekisteröity yksityisten palvelujen tarjoajien rekisteriin tai hän on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen siihen kuntaan(kuntayhtymään), jonka alueella palveluja tuotetaan.
 • Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen (mm. palveluseteli) tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen (omakustanneasiakkaat).
 • Palveluntuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma. Palvelujen tarve voi aiheutua esimerkiksi sairaudesta, vammaisuudesta tai ikääntymisestä johtuvasta toimintakyvyn alentumisesta. Palvelujen tarpeen voi todeta palveluntuottaja, ei tarvitse viranomaisen arviointia ja päätöksiä.
 • Palvelutuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa.

Mikäli arvonlisäverottomuuden edellytykset eivät täyty, lisätään palvelun hintaan alv 24 %.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hyväksymät yrittäjät 
kotiin antavia palveluita tuottavien sosiaalipalvelujen rekisteriin (
päiv. 23.12.2020)


Kuntayhtymän hyväksymillä palveluseteliyrittäjillä voi ostaa palvelua myös ilman palveluseteliä.


LINKIT:
Kotitalousvähennys

Palvelusetelin yhteystiedot Palvelusetelin yhteystiedot

Asiakasneuvonta

OHJURI
puh. 040-712 1190

avoinna:
ma-ke ja pe klo 9-15       Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi
to klo 9-14                       Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi


Omaishoidon palveluohjaajat

Iisalmi
Palveluohjaaja
puh. 040-543 4965
soittoaika ma - to klo 9 - 11/ ajanvaraus

Kiuruvesi
Palveluohjaaja
puh. 040-760 5618
soittoaika ma - to klo 9 - 11/ ajanvaraus

Sonkajärvi ja Vieremä
Palveluohjaaja
puh. 040-649 1299
soittoaika ma - to klo 9 - 11/ ajanvaraus

 

Lapsiperheiden kotipalvelu
Palveluohjaaja
puh. 040-144 514
arkisin klo 8 - 14
yhteydenottopyyntö lomake löytyy myös lapsiperheiden sivuilta

 

Tehostettu palveluasuminen
Seudullisesti palveluvastaava (ostopalvelut)
Susanna Ålander-Lenruth
puh. 040-747 0456
Asumispalvelujen hallinto
Meijerikatu 4, 2krs, 74120 Iisalmi

 

Vammaispalvelut/ henkilökohtainen apu

Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä: yli 25-vuotiaat asiakkaat
sosiaalityöntekijä
puh. 040-594 9225

Iisalmi: yli 25-vuotiaat asiakkaat
sosiaalityöntekijä
puh. 040-637 1298

Kaikki kunnat: alle 25-vuotiaat
sosiaalityöntekijä
puh. 0400-313 249