Palveluseteli suun terveydenhuollossa

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä on käytössä suun terveydenhuollon palveluseteli. Palvelusetelin tarkoituksena on lisätä potilaiden valinnanvapautta. Palvelusetelin saanut asiakas voi hakeutua yksityisen palvelun tuottajan palvelujen piiriin.  

Mikä palveluseteli on?  

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä tukee palvelusetelillä asiakasta yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen palveluiden maksamisessa. Palvelusetelin saaminen edellyttää kuntayhtymän viranomaisen (hammaslääkärin) hoidon tarpeen arvioimista. Palveluseteli voidaan myöntää kuntayhtymän jäsenkunnan asukkaalle. Saadusta palvelusta asiakkaalle jää maksettavaksi palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus. Jos asiakas ei halua palveluseteliä, hänet hoidetaan terveyskeskuksessa.

Palvelusetelin käyttö suun terveydenhuollossa  

Asiakas hakeutuu terveyskeskuksen hammashoitolaan, jossa hammaslääkäri määrittää asiakkaan hoidon tarpeen, tekee hoitosuunnitelman sekä kustannusarvion ja tarjoaa palveluseteliä. Palvelusetelin hyväksynyt asiakas valitsee haluamansa palveluntuottajan hänelle annettavasta luettelosta tai Internetistä osoitteesta www.palveluseteli.fi ja hakeutuu tämän hoitoon. Palveluntuottajat on valittu kuntayhtymän toimesta. Palveluseteliä voi käyttää vain terveyskeskuksen hammaslääkärin määrittelemään hoitoon. Palveluseteli ei kata asiakkaan ja yksityisen palveluntuottajan keskenään sopimia hoitoja tai toimistomaksuja. Palvelusetelin vastaanottaminen katsotaan suostumukseksi potilastietojen luovuttamiseen yksityiselle palvelun tuottajalle.

Suun terveydenhuollon palveluseteliyrittäjät löytyvät Smartum Oy:n palveluseteli -sivuilta.
 
Palvelusetelituottajaksi voi hakeutua alla olevalla lomakkeella.

Hakemus palveluntuottajaksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Suun terveydenhuoltoon