Perhetyö

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, jonka tehtävänä on auttaa ja tukea lapsiperheitä selviytymään arjessa. Perhetyötä tehdään perheen kanssa yhdessä laaditun suunnitelman ja tavoitteiden pohjalta. Perhetyön tavoitteena on löytää perheen omia voimavaroja ohjauksen, neuvonnan ja yhdessät tekemisen keinoin.

Työtä tehdään pääsääntöisesti perheiden kotona yhteistyössä perheenjäsenten kanssa. Työskentely on luottamuksellista ja sen kesto määräytyy perheen tarpeiden mukaan. Tapaamiset ovat etukäteen suunniteltuja ja perheen kanssa yhdessä sovittuja. Perhetyötä ei ole tarkoitettu lasten-ja kodinhoitoon.

 

Perhetyöllä tuetaan

  • vanhemmuutta
  • lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä
  • perheiden elämänhallintaa
  • myönteistä muutosta

 

Voit ottaa yhteyttä lapsiperheiden palveluohjaajaan, joka arvioi perhetyön tarvetta.

 

Perhetyön omavalvontasuunnitelma

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Lapsiperheiden palveluohjaus

arkisin klo 8-14
puh. 040 014 4514