Perussopimus ja säännöt

Kuntayhtymän tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia ja järjestää jäsenkuntien puolesta kunnille lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuunottamatta lasten päivähoitoa. Kuntayhtymä järjestää lisäksi ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut.

Kuntayhtymä voi hoitaa kuntien puolesta työllisyyden edistämiseen liittyviä tehtäviä, joista sovitaan erillisillä kuntakohtaisilla sopimuksilla.

Kuntayhtymä vastaa yhteistoiminnassa palvelujen tuottajien kanssa jäsenkuntien väestön erikois- ja erityistason sairaanhoidosta sekä kehitysvammaisten erityishuollosta ja muista mahdollisista jäsenkuntien antamista tehtävistä.

Perussopimus 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä sopineet kuntayhtymän perussopimuksesta:

Hallintosääntö

Hallinto- ja toimintasäännössä määrätään kuntayhtymän päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä kuntayhtymän hallinnosta, taloudenhoidosta, valvontajärjestelmästä sekä hallinnon ja talouden tarkastamisesta.

Ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden vastuualueen toimintasääntö 

Ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden toimintasäännössä määrätään ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden vastuualueen tehtävistä ja organisaatiosta sekä vastuualueen viranhaltijoiden tehtävistä ja toimivallasta.

Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta

Ohjeessa kuvataan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän johtamisjärjestelmä ja siihen liittyvä hyvä johtamis- ja hallintotapa sekä keskeiset sisäisen valvonnan kohteet.

Ohjeessa on kuvattu keinoja, joilla tilivelvollinen johto voi edistää hyvää hallintotapaa ja varmentaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyiden asianmukaisuutta. Ohje on tarkoitettu valvontavastuussa olevien luottamushenkilöiden ja esimiesten käyttöön.

Tiedostot:
Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta
Hallintosääntö 1.7.2019 alkaen
Perussopimus (1.1.2018)
Ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden toimintasääntö

Konserniohje