Pitkäaikaishoito

Tavoitteenamme on mahdollistaa ikäihmisen turvallinen kotona asuminen järjestämällä palveluja ja hoitoa kotiin ympäri vuorokauden. Hakeutuminen ympärivuorokautiseen hoitoon tulee ajankohtaiseksi vasta silloin, kun iäkkään henkilön toimintakyky on heikentynyt niin paljon, että kotona asuminen ei onnistu kotiin annettavien palvelujen, tukitoimien ja teknologian turvin eikä asiakkaalla ole perusteltua syytä sairaalatasoiseen hoitoon. Pitkäaikaishoito jaotellaan palveluasumiseen, tehostettuun palveluasumiseen ja sosiaalihuoltolain alaiseen laitoshoitoon.

Palveluasuminen

Palveluasumisen piiriin kuuluu asiakas, jonka toimintakyky on heikentynyt niin, ettei hänelle riitä säännöllisen kotihoidon antamat palvelut. Palveluasuminen on yhteisöllistä asumista pienkodissa, jossa ei ole yöhoitoa. Tilapäisen yöhoidon tarve turvataan yöpartion turvin.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostetun palveluasumisen piiriin kuuluu asiakas, jonka toimintakyky on heikentynyt niin, että hän tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa, hoitoa tai valvontaa. Asiakas ei kykene olemaan yksin kuin lyhyen hetken.

Tehostettu palveluasuminen on yhteisöllistä asumista asumispalveluyksiköissä, jossa hoitohenkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti.

Sosiaalihuoltolain alainen laitoshoito

Sosiaalihuoltolain alaiseen laitoshoidon piiriin kuuluu asiakas, jonka toimintakyky on heikentynyt niin, että hän tarvitsee ympärivuorokautisesti hoitoa ja hoivaa kahden autettavana. S

Miten asumispalveluihin hakeudutaan?

Asumispalveluihin ei haeta erillisellä hakemuksella. Asiakkaan toimintakyky arvioidaan ja hänelle etsitään tarpeenmukainen asumispalvelumuoto. Yksilökohtaisen ratkaisun asumispalveluihin sijoittumisesta tekee moniammatillinen SAS-työryhmä ja asiakkaan sijoittamispäätöksen hoivakoordinaattori, puh. 040 516 5733.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Asumispalveluyksiköt

Asiakasneuvonta OHJURI
puh. 040 7812 1190

Palveluvastaava (ostopalvelut)
Ulla Piippo
puh. 040 747 0456
Kankaankatu 1 A, 74120 Iisalmi (Ylä-Savo talo)

Asumispalvelujen päällikkö
Tarja Huttunen
puh. 040 830 4304
Kankaankatu 1 A, 74120 Iisalmi (Ylä-Savo talo)