Potilas- ja asiakasturvallisuus

Potilas- ja asiakasturvallisuus on tärkeä osa hoidon laatua. Potilaan/asiakkaan näkökulmasta potilas- ja asiakasturvallisuus on sitä, että henkilö saa oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan, oikealla tavalla ja hoidosta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Meillä Ylä-Savon SOTEssa toimii osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta, jonka tavoitteena on taata potilaiden ja asiakkaiden hyvä ja turvallinen hoito. Potilaalle tai asiakkaalle vahingollinen hoito ei ole koskaan terveyden- tai sosiaalihuollon henkilökunnan tarkoituksena, vaan syynä virheisiin ovat usein työntekijästä riippumattomat tekijät tai häiriöt toimintatavoissa tai järjestelmissä.

Mitä Sinä voit tehdä potilasturvallisuuden parantamiseksi?

Vaikka terveydenhuollon henkilöstö vastaa hoidon turvallisuudesta, on myös potilailla ja heidän läheisillään keskeinen rooli turvallisen hoidon takaamisessa. On tärkeää, että tuot itse ilmi tarvittavat taustatiedot, kerrot oireistasi, toiveistasi, huolistasi sekä kysyt aina kun et ymmärrä joitain hoitoosi liittyvää asiaa.

Potilaana/asiakkaana olet hoitoprosessin keskiössä ja näet erilaiset tilanteet kaikkein parhaiten. Jos havaitset, että hoitosi aikana on sattunut jokin vaaratapahtuma, voit tehdä vaaratapahtumailmoituksen. Ilmoituksen voit tehdä nimettömänä, mutta jos haluat ilmoitukseesi vastauksen, laita mukaan yhteystietosi. Vaaratapahtumailmoitukset käsitellään siinä työyksikössä, jossa vaaratapahtuma on sattunut.

Voit ottaa vaaratapahtuman havaitessasi asian puheeksi myös hoitohenkilökunnan kanssa. Näin myös tulee tehdä, jos asia vaatii korjauksen saman tien. Esimerkiksi, jos epäilet, että saamasi lääkkeet eivät ole oikein, ilmoita asiasta hoitohenkilökunnalle välittömästi.

Tapahtumista ilmoittaminen auttaa meitä parantamaan toimintaamme ja tapojamme niin, että uusilta vastaavilta tapahtumilta voitaisiin välttyä.

Jos hoito ei toteudukaan suunnitellusti

Terveyden- ja sairaanhoito on monisyistä ja vaativaa. Joskus voi käydä niin, että hoito ei sujukaan toivotulla tavalla. Näissä tilanteissa toivomme Sinun kertovan siitä meille mahdollisimman pian. Jos olet tyytymätön hoitoosi tai hoidon suhteen on epäselvyyksiä, on hyvä keskustella asiasta lääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa hoitoyksikössä. Useimmiten asiat selviytyvät nopeimmin siellä, missä ne ovat tapahtuneet. Jos asia ei selviä, voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen.

Potilasasiamies-sivulla kerrotaan mahdollisuudet tehdä muistutus, kantelu ja/tai potilasvahinkoilmoitus.

Tiedostot:
Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma 2014 
Potilas- ja asiakasturvallisuusraportti 2018
Potilasvaaratilanne-ilmoitus

Yhteystiedot Yhteystiedot

Tieto- ja kehittämispalveluiden päällikkö
Merja Sahlström
merja.sahlstrom(at)ylasavonsote.fi
puh. 040 745 7569

Linkkejä Linkkejä