Proviisorin palvelut

 

Proviisori toimii kliinisen farmasian asiantuntijana tehden lääkehoidon arviointeja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän asiakkaille. Lääkehoidon arviointien tavoitteena on varmistaa asiakkaan lääkehoidon sopivuus ja tukea lääkehoidon onnistumista. Lääkehoidon arviointeja tehdään proviisorin vastaanotolla tai konsultaatioina. Proviisorilla on vastaanottoaikoja Iisalmessa, Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä.

Miksi lääkehoidon arviointi?

Lääkehoidon arvioinnin kriteereinä voivat olla esimerkiksi kaatuminen, huimausoire tai muu usein haittaava oire, epäily lääkehaitasta tai jokin muu lääkehoitoon liittyvä ongelma. Lääkehoidon arviointi on aiheellinen myös, mikäli lääkityslista ei ole ajan tasalla potilastietojärjestelmässä ja/tai, jos käytössä on useita lääkkeitä eikä kokonaisuutta ole tarkastettu vuoteen.

Miten voi varata ajan?

Proviisorin vastaanotolle voi varata ajan esim. lääkäri, hoitaja tai asiakas/asiakkaan omainen itse. Ajan saa varattua terveyskeskuksen ajanvarauksen kautta.

Proviisori selvittää haastatellen asiakkaan vointia, antaa lääkeneuvontaa varmistaen lääkehoidon turvallisen toteutumisen ja päivittää lääkityslistan potilastietojärjestelmään. Haastattelua varten asiakasta pyydetään varaamaan mukaan ajantasainen lääkelista (mukaanlukien itsehoitolääkkeet ja ravintolisät) ja täyttämään esitietolomake, jonka saa ajanvarauksen yhteydessä. Vastaanotolla voi olla asiakkaan mukana lähiomainen tai hoitaja.

Vaihtoehtoisesti lääkäri tai hoitaja voi tehdä asiakkaasta konsultaatiopyynnön proviisorille (esim. osastot, kotihoito, asumispalvelut). Tällöin lääkehoidon arviointi tehdään potilastietojärjestelmän tietojen perusteella.

Mitä lääkehoidon arviointi sisältää?

Lääkehoidon arvioinnissa tarkistetaan lääkkeiden annostukset, ottoajankohdat, yhteisvaikutukset ja päällekkäisyydet, lääkitys suhteessa munuaisten toimintaan, yleisvointiin ja hoitosuosituksiin sekä lääkehoidon taloudellisuus. Lääkäri käyttää proviisorin arviointia tukena tehdessään lääkehoitoon liittyviä päätöksiä.

Lue lisää: