Psykiatrinen kotikuntoutus

 

 

 

Psykiatrinen kotikuntoutus on toimintamuoto, jonka tarkoituksena on vähentää pitkäaikaisesti psykoosiin sairastuneiden sairaalahoidon tarvetta.

 

Kotikuntoutus on kuntoutujan elinympäristöön vietävää tukea, jonka tavoitteena on parantaa kuntoutujan selviytymistä arjessa sekä edistää oireidenhallintaa ja toimintakykyä. Toimintamuotoja ovat kotikäynnit, tutustumiskäynnit (esim. vertaistukikeskukset), asiointiapu (esim. virastot), ohjaus ja neuvonta sekä tukipuhelut.

 

Kotikuntoutukseen tullaan hoitavan tahon yhteydenoton ja yhteisen tapaamisen perusteella.

 

Kotikuntouksesta tehdään yksilöllinen yhteistyösopimus ja suunnitelma, joka perustuu tavoitteellisuuteen, vapaaehtoisuuteen ja määräaikaisuuteen. Kotikuntoutus toteutetaan pari- tai yksilökäynteinä.

 

Kotikuntoutus toimii joko osastohoidon tai psykiatrisen avohoidon rinnalla Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Psykiatrinen kotikuntoutus
ma-to 8-15
pe klo 8-14

Iisalmen terveyskeskus, 2 krs.
Meijerikatu 2, 74120 Iisalmi