Seikkailupäivä

 

Lasten päiväkirurgiset toimenpiteet ovat lisääntyneet Suomessa, joten lapset valmistellaan toimenpiteeseen pääasiassa kotona. Hyvä valmistelu luo turvallisuuden ja luottamuksen tunteen. Kun lapsi valmistellaan hyvin toimenpiteeseen, lapsi on yhteistyökykyisempi, pelottomampi, kivuttomampi ja stressittömämpi. Tämän ansiosta hoitotoimenpiteet onnistuvat paremmin ja perhe saa myönteisiä sairaalakokemuksia. Lapsella on myös oikeus saada ajankohtaista ja ymmärrettävää tietoa toimenpiteeseen valmistautumisesta ja itse toimenpiteestä.

Verkkoaineisto on apuväline vanhemmille lapsen toimenpiteeseen valmistelua varten. Verkkoaineistossa esitellään lapsen päiväkirurginen hoitopolku; mitä valmisteluja lapselle tehdään kotona ja mitä toimenpidepäivän aikana tapahtuu. Verkkoaineisto on tarkoitettu 1 - 7 -vuotiaille päiväkirurgiseen toimenpiteeseen tuleville lapsille ja heidän vanhemmilleen. Tarkoituksena on, että lapset käyvät verkkoaineiston läpi yhdessä vanhempiensa kanssa. Verkkoaineisto sisältää myös tehtäviä, jotka lapsi voi tehdä ennen toimenpidepäivää.

Verkkoaineisto on toteutettu opinnäytetyönä keväällä 2014 yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Lapsen päiväkirurgisen hoitopolun verkkoaineiston katseluun tarvitset Adoben Reader -ohjelman (ilmainen), jotta aineisto ja äänitiedostot toistuvat oikein.

Tiedostot:

Seikkailupäivä Päiki-Pekan kanssa (lapsen päiväkirurginen hoitopolku, pdf-tiedosto)