Sidonnaisuudet

Esteellisyyssäännöksillä pyritään turvaamaan asioiden käsittelyn puolueettomuutta ja luottamusta päätöksenteon moitteettomuuteen. Mikäli henkilöllä on sellainen suhde viranomaisessa käsiteltävään asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa, hän on esteellinen eli jäävi.

Esteellisen henkilön on itse ilmoitettava esteellisyydestään. Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi.

 

Tiedostot:

Yhteystiedot Yhteystiedot

Hallintokeskus
Pohjolankatu 21
74120 Iisalmi

avoinna
ma-to klo 8-11 ja 12-15
pe 8-11 ja 12-14

kirjaamo(at)ylasavonsote.fi