Sidonnaisuudet

 

Kuntalain 84 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:
- yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- yhtymähallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet
- yhtymähallituksen jaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- ympäristölautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:
- yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen, yhtymähallituksen jaoston ja ympäristölautakunnan esittelijät

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintosäännön säädösten mukaisesti.

 

 

Tiedostot:

Yhteystiedot Yhteystiedot

Hallintokeskus
Pohjolankatu 21
74120 Iisalmi

avoinna
ma-to klo 8-11 ja 12-15
pe 8-11 ja 12-14

kirjaamo(at)ylasavonsote.fi