Sijaishuolto

Koti on lapselle luonnollinen kasvuympäristö, mutta vanhempien voimat eivät aina riitä lapsen tarpeisiin vastaamiseen ja turvallisiin ihmissuhteisiin. Silloin lasta ja perhettä voidaan tukea eri tavoin.

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoidon järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella. Lähtökohtana on lapsen yksilöllisiin tarpeisiin perustuva valinta oikeasta sijaishuoltopaikasta.

Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, ammatillisena perhekotihoitona, laitoshuoltona taikka muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Sijoitus on joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva.

Sijaisperhe on tasapainoinen perhe, jossa vietetään turvallista ja tavallista arkea ja jossa voidaan

  • sitoutua lapseen ja toimia hänelle luotettavana aikuisena tarvittaessa koko elämän ajan
  • suojella ja hoivata lasta
  • ymmärtää ja auttaa lasta hänen menetyksiinsä liittyvien tunteiden käsittelyssä
  • tukea lapsen kehitystä ja ottaa huomioon hänen kehitykselliset viiveensä
  • tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa ja turvata lapsen muiden, läheisten ihmissuhteiden jatkuminen
  • tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa
  • toimia vanhempina, joiden parisuhde on kunnossa
  • kehittyä kasvattajana.

Kiinnostaisiko sinua ja perhettäsi sijaisperhetoiminta?

Ota yhteyttä sijaishuollon sosiaalityöntekijään, puh. 040 159 8237.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Sijaishuolto
Sosiaalityöntekijä
Riitta Kiviharju
puh. 040 159 8237