Sopeutumisvalmennus

Vammaispalveluna voidaan myöntää myös sopeutumisvalmennusta silloin, kun sopeutumisvalmennusta ei toteuteta muun lainsäädännön kautta. Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennusta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti ja tarvittaessa se voi olla myös toistuvaa. Asiakkaat voivat olla kuuroja, huonokuuloisia, kuulovammaisia tai eri tavoin puhevammaisia. Usein asiakkaana on lapsia, joilla on vakavia puutteita kielen ja kommunikaation kehityksessä.

Sopeutumisvalmennuksena myönnettävää kommunikaatio-opetusta järjestetään vammaiselle henkilölle ja hänen lähipiirilleen tilanteissa, joissa henkilö tarvitsee puhetta tukevaa tai puhetta korvaavaa kommunikaatiokeinoa selvitäkseen arkipäivän tilanteista. Sopeutumisvalmennuksena myönnettäviä kommunikaatio-opetuskeinoja ovat viittomakielen, viitotun puheen ja tukiviittomien opetus sekä AAC-ohjaus.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Puhelintunti
ma - pe klo 12 - 13

Sosiaalityöntekijät

Krista Partti
puh. 040 637 1298
(yli 25-vuotiaat), Iisalmi

Auli Karhunen
puh. 040 031 3249
(0-25-vuotiaat)

Saija Lappalainen
puh. 040 594 9225
(yli 25-vuotiaat), Sonkajärvi, Vieremä, Kiuruvesi

Palveluohjaajat
Iisalmi
Tarja Hukkanen
puh. 040 868 4149
Kiuruvesi
Tarja Ryhänen
puh. 040 751 9605
Sonkajärvi, Vieremä 
Tuija Iivarinen
puh. 040 509 5283

Käyntiosoite:
Iisalmen sosiaalikeskus
Vammaispalvelut
Virrankatu 2, 2 krs
74100 Iisalmi