Sotainvalidien ja veteraanien palvelut

Kun haluat tietää lisää sotainvalideille ja veteraaneille tarkoitetuista palveluista, ota yhteyttä asiakasneuvonta OHJURIin.
Jos saat sotainvalideille ja veteraaneille tarkoitettuja palveluita, voit ottaa suoraan yhteyttä asuinkunnan asiakasohjaajaan.

Sotainvalidien avohoito

Sotavammalainsäädännön tarkoituksena on turvata invalidien tarvitsemat palvelujen saatavuus riippumatta kunnan tai kuntayhtymän taloudellisesta tilanteesta. Palvelujen antamisessa noudatetaan tarveharkintaa.

Edellytyksenä näihin avopalveluihin on:

  • 10 % haitta-aste niillä invalideilla, jotka ovat vahingoittuneet tai sairastuneet vuosien 1939 - 1945 sotien johdosta.
  • 20 % haitta-aste niillä invalideilla, jotka ovat vahingoittuneet tai sairastuneet asepalveluksessa tai YK-tehtävissä ennen vuotta 1991.

Palvelut myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma. Käytämme yksilöllistä tarveharkintaa ja kunnioitamme asiakkaan mielipidettä. Tarkoituksenamme on turvata kotona asuminen mahdollisimman pitkään huomioiden asiakasturvallisuus.

Sotilasvammasäädännön tarkoituksena on turvata invalidin tarvitsemien palvelujen saatavuus riippumatta kunnan tai kuntayhtymän taloudellisesta tilanteesta. Palvelut ovat invalideille ilmaisia eikä tulotietoja tarkisteta.

Rintamaveteraanien avopalvelu

Kunnallisiin avopalveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistunut rintamaveteraani, jolla on joko
-
 rintamasotilastunnus
- rintamapalvelustunnus
- rintamatunnus.

Rintamaveteraaneille kotiin vietävien kunnallisten avopalveluiden ulkopuolelle jäävät ne sotainvalidit, joiden haitta-aste on vähintään 10 %.

Kunnille on myönnetty määrärahaa rintamaveteraaneille kotiin vietäviin kunnallisiin avopalveluihin vuodesta 2011 alkaen.

Määrärahaa voidaan käyttää sosiaalihuoltolain mukaisen koti- ja tukipalvelun antamiseen. Raha ei ole tarkoitettu rintamaveteraanilla jo käytössä oleviin kuntoutus- ja hoitosuunnitelmien mukaisiin palveluihin, vaan tarvittaviin uusiin palveluihin. Rahaan ei ole subjektiivista oikeutta, määrärahan käyttöön sovelletaan sosiaalihuoltolain mukaista tarveharkintaa. Palvelun saantiin eivät vaikuta veteraanin tulot/omaisuus. Palvelutalossa asuva rintamaveteraani voi saada kotiin vietäviä avopalveluja.

Sosiaali-ja terveydenhuollon avopalvelut

Tiedostot:

Yhteystiedot Yhteystiedot

Asiakasneuvonta OHJURI,
puhelin 040 712 1190

maanantai-keskiviikko ja perjantai kello 9-15          
torstai kello 9-14                         

Riistakatu 21 A, 74100 Iisalmi
    

Asiakasohjaajat:
Iisalmi ja Kiuruvesi
puhelin 040 540 6845

Sonkajärvi ja Vieremä
puhelin 040 631 5985
 

Kotona asumisen
tuen esimies
(yhteyshenkilö Valtiokonttoriin)
Paula Tikkanen
puhelin 040 712 1193