Strategiat ja suunnitelmat

Kuntayhtymän strategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän strategia ohjaa kuntayhtymän toiminnan suunnittelua, tavoitteita, päätöksentekoa ja arjen toimintaa. Keskeisenä toimeenpanevana suunnitelmana on palvelujen järjestämissuunnitelma ja vuosittaiset palvelusopimukset.

Järjestämissuunnitelma vuosille 2017 - 2018

Järjestämissuunnitelmalla sovitetaan yhteen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen periaatteet SOTE-kuntayhtymän toimialueella. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain yhteistyössä kuntien kanssa ja siihen tehdään tarvittavat muutokset.
Suunnitelmassa esitetään nykytila, tavoitetila ja strategisia linjauksia palvelujen kehittämiseksi ja kustannusten kasvun pysäyttämiseksi.

Vuosittaisissa SOTE-kuntayhtymän ja kunkin jäsenkunnan palvelusopimuksissa määritellään, miten ja missä laajuudessa järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan. Palvelusopimus mahdollistaa palvelutason ja palvelujen laajuuden määrittämisen.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma HYVIS

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (HYVIS) on lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä yhteistoiminta-alueen kunnissa.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhdenvertaisuus- jatasa-arvosuunnitelma

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden ja  tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Terveysneuvonnan toimintaohjelma vuosille 2013 - 2016

Toimintaohjelma koskee neuvolapalvelujen, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon järjestämistä yhteistoiminta-alueella. 

Lastensuojelun suunnitelma 2014 - 2016

Lastensuojelusuunnitelma mahdollistaa, että kunnallinen lasten hyvinvointiin liittyvä toiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista sekä pitkäjänteistä, ja että niin kunnallisena kuin ylikunnallisenakin se perustuu yhteistoimintaan ja kumppanuuteen. Suunnitelmassa päätöksentekijät määrittelevät kunnan lapsi- ja lastensuojelupoliittisen toiminnan keskeiset sisällön ja painopisteet sekä varaavat toimintaan ja sen kehittämisen edellyttämät voimavarat.

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Ylä-Savon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman tavoitteena on tukea laaja-alaista, mielenterveyttä edistävää ja päihdehaittoja vähentävää mielenterveys- ja päihdetyötä.

 

Tiedostot:
Kuntayhtymän strategia
Palvelujen järjestämissuunnitelma 2017 - 2018 (käsitelty joulukuun 2016 valtuustossa)
HYVIS-suunnitelma - lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 
Hyvinvointikertomus 2016
 

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2016-2020
Lastensuojelun suunnitelma 2014 - 2016
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma (käsitelty joulukuun 2016 valtuustossa)
Terveysneuvonnan toimintaohjelma 2013 - 2016