Talouden raportointi

Talousarvio

Strategiset päämäärät ja niistä johdetut taloussuunnitelman tavoitteet ovat kuntayhtymämme vuosittaisen toimintasuunnitelman laadinnan lähtökohtana. Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Kuntayhtymän toimintojen kehittämistavoitteet esitetään taloussuunnitelmassa ja selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan. Valtuuston on hyväksyttävä kuntayhtymän kalenterivuoden talousarvio edellisvuoden loppuun mennessä. Samalla valtuusto hyväksyy kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Tilinpäätös

Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, jonka valtuusto käsittelee tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluu muun muassa tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja toimintakertomus, jossa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä.

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus tehdään neljännesvuosittain.

 

Tiedostot:

Talousarvio 2019 ja toimintasuunnitelma v. 2020-2021

Talousarvio 2018 ja toimintasuunnitelma v. 2019-2020
Talousarvio 2017 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Talousarvio 2016 ja toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

    Tilintarkastuskertomus 2016

    Arviointikertomus 2016

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

va. talousjohtaja
Riitta Luukkonen
puh. 040 489 4214

Talouspalvelujen esimies
Ulla Heide
puh. 040 489 4220