Talousvesi

Ylä-Savossa suurin talousveden hankkija ja veden toimittaja on kuntien omistama tukkuvesiyhtiö Ylä-Savon Vesi Oy. Yhtiölle kuuluvat kuntien väliset siirtolinjat. Pääasiallinen jakelu tapahtuu vesilaitosten verkon kautta, kaikki liittyjät ovat kuntien vesilaitosten asiakkaita. Ylä-Savon Vesi Oy:n käytössä on 12 pohjavesialuetta, joissa on yhteensä 13 vedenottamoa/vesilaitosta.

Ylä-Savon alueella on myös vesiosuuskuntia tai yhtiöitä, joilla on oma vedenottamo. Merkittävimpiä ovat Iisalmessa Pölönmäen-, Niemisen- ja Laattamäen vesiyhtiöt, Kiuruvedellä Lapinsalon seudun-, Lahnasten-, Sulkavan seudun ja Tihilän vesiyhtiöt, Vieremällä Nissilän-, Salahminrannan-, Rotimojoen- ja Pyöreen vesiyhtiöt sekä Sonkajärvellä Luotosenkankaan - ja Jyrkän vesiyhtiöt.

Valvonta

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on säännöllisesti valvottava talousveden laatua. Valvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Säännöllisen valvonnan piiriin kuuluu sellaiset talousvettä käyttävät laitokset, jotka toimittavat talousvetenä käytettävää vettä vähintään 10 m3/d tai vettä käytetään vähintään 50 henkilön tarpeisiin.

Säännöllisen valvonnan piiriin kuuluville talousvettä toimittaville osuuskunnalle ja yhtiölle on laadittu jatkuvan tarkkailun valvontatutkimusohjelmat. Valvontatutkimusohjelmassa määritetään talousveden veden valvonnan tarve, näytemäärät, näytteiden ottopaikat ja tutkimussisällöt sekä näytteiden ottajat. Toimintaohjeet häiriötilanteissa sisältyvät myös ohjelmaan. Vettä toimittava laitos tekee myös käyttötarkkailusuunnitelman, jossa selvitetään raakaveden laadun seurantaa.

Ympäristöterveystarkastaja seuraa vesilaitosten valvontatutkimusohjelmien toteutumista. Tarkastaja ottaa myös vesinäytteitä, joilla laitosten oman valvonnnan luotettavuutta testataan. Pienten vesiyhtymien ja yksityisten kaivojen vedenlaatua valvotaan ensisijaiseti veden käyttäjien yhteydenottojen perusteella.

Talousveden laatu

Talousvettä toimittavan laitoksen tulee antaa käyttäjilleen toimittamansa veden laatutiedot.

Toimintaohjeet epäiltäessä talousveden laatuhäiriötä

Ota välittömästi yhteyttä kuntasi vedenjakelusta vastaavaan tahoon. Mikäli häiriö voi aiheuttaa terveyshaittaa, ota yhteys ympäristöterveystarkastajaan.

Yksityisen kaivoveden tutkituttaminen

Ylä-Savossa ei ole vesilaboratoriota, mutta yksityishenkilöt voivat tuoda vesinäytteet terveysvalvonnan Iisalmen tai Kiuruveden toimipisteiseen, josta näytteet lähetetään Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n laboratorioon Kuopioon.

Terveysvalvonnan toimipisteistä saa näytteenottopullot maksutta sekä neuvontaa vesiasioista. Vesinäytteet tulee toimittaa arkisin Kiuruvedelle klo 10.00 mennessä ja Iisalmeen klo 11.00 mennessä. Tutkimuslähetteet ja hintatiedot löydät Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n verkkosivuilta.

Ohjeita kaivon puhdistamisesta

Kaivon kunto on ensin syytä tarkastaa:

 • likavedet ja pintavedet eivät saa päästä kaivoon
 • renkaiden saumojen tulee olla tiiviitä, routa voi siirrellä päällimmäisiä renkaita
 • kaivon pohjalla ei saa olla sorakerroksen päällä leitettä
 • kansirakenteen tulee olla tiivis, jotta esimerkiksi hiiret tai oravat eivät pääse kaivoon,  huomioi tuuletus.

Kaivon puhdistus

 • kaivo tyhjennetään, renkaat harjataan ja pohjaliete poistetaan
 • saumat tiivistetään ja pohjasoraa uusitaan
 • puhdistuksessa voidaan käyttää HTH-tuotteita, natriumhypokloriittiliuosta tai kloorikalkkijauhetta
 • kaivon annetaan täyttyä ja sen jälkeen kaadetaan desinfiointiainetta kaivon reunoja pitkin
 • desinfiointiaineen mukana on käyttö- ja annostusohje, joka ilmoittaa myös tarvittavan ainemäärän vesikuutiota kohden (esimerkiksi 80 cm läpimittaisessa kaivossa metriä kohden on vettä 1 m3)
 • desinfioidun kaivon veden annetaan seistä yksi vuorokausi, jonka jälkeen kaivo tyhjennetään
 • jos vesi ei täyttymisen jälkeen maistu desinfiointiaineelle, se voidaan ottaa käyttöön, muussa tapauksessa se on tyhjennettävä.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Iisalmi
Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
Riistakatu 5 B, 3. krs, Iisalmi
PL 4, 74101 Iisalmi

Toimisto/toimialasihteeri
Helli Kauppinen
puh. 040 673 9971
fax. (017) 272 4456
ymparisto(at)ylasavonsote.fi

Ympäristöterveydenhuollon
päällikkö
Jyrki Juntunen
puh. 040 014 4450

Ympäristöterveystarkastajat:
Eija Hartikainen
puh. 040 014 4462
Mikko Piippo
puh. 040 014 4461
Paula Veteli
puh. 040 014 4460

Kiuruvesi
Harjukatu 2, Kiuruvesi

Ympäristöterveystarkastaja
Lassi Huttunen
puh. 040 094 0344

Linkkejä Linkkejä

Veden laatutiedot
Iisalmen jakelualue
Kiuruveden jakelualue

Iisalmen Vesi Oy,
vikailmoitukset
puh. (017) 272 31
(päivystys)
puh. 040 067 0455
puh. 040 830 2760

Kiuruvesi
asiakaspalvelu
puh. (017) 272 9663
päivystys
puh. 040 75 0438

Sonkajärvi
vv-hoitaja
puh. 040 675 0044 
päivystys
puh. 040 017 5176

Vieremän Lämpö ja Vesi Oy
vika- ja häiriöilmoitukset
puh. 040 047 9282

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy