Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat

Kouluterveydenhoitajat sekä koululääkärit toteuttavat kouluterveydenhuoltoa, joka on ennaltaehkäisyyn painottuvaa toimintaa, kuten neuvontaa ja terveystarkastuksia. Sairauksien tutkimus ja hoito tapahtuu pääsääntöisesti terveyskeskuksessa.

Terveydenhoitajien vastaanottopäivät ja -ajat saat omasta koulustasi.

Terveydenhoitajat:

Iisalmi
Edvin Laineen koulu (Majakka)  puh.0400 144 510
Hernejärven koulu  puh. 040 809 2876
Juhani Ahon koulu  puh. 040 809 2871
 puh. 040 356 0441
Kangaslammin koulu  puh. 040 014 4510
Kauppis-Heikin koulu  puh. 040 356 0441

Kilpijärven koulu, terveydenhoitajan vastaanotto ma - to Iisalmen sairaala, 2. krs., huone 6

 puh. 040 152 5988
Kirkonsalmen koulu  puh. 040 712 1084
Partalan koulu, Runnin koulu  puh. 040 712 1084
Soinlahden koulu  puh. 040 712 1160

Sourunsalon koulu

 puh. 040 356 0441
   
Lyseo (Majakka)  puh. 040 356 0441
Savon ammatti- ja aikuisopisto  puh. 040 712 1160
Savonia-AMK    puh. 040 809 2876   
Ylä-Savon ammattiopisto

 puh. 040 352 0986
 puh. 040 712 1074

Ylä-Savon ammattiopisto/luonnonvara-ala  puh. 040 712 1160

 

Kiuruvesi

Kalliokylän koulu, Lahnajoenkoulu,
Luupuveden koulu, Rytkyn koulu.

Lukio, Hingunniemi

 puh. 040 161 7260

 
 puh. 040 648 6608

Yläkoulu, Himaharju  puh. 040 648 6608
Yläkoulu (alakoulu)  puh. 040 161 7260
Sonkajärvi

Lyseontien koulu, Sukevan koulu,
Sonkajärven lukio

 puh. 040 712 1074
 
Rutakon koulu  puh. 040 712 1086
Vieremä  
Eteläinen, Itäinen ja Pohjoinen koulu

 puh. 040 809 2873

Kirkonkylän koulu, Vieremän lukio  puh. 040 352 0964

 

Toimenpiteet tapaturman sattuessa koulussa tai koulumatkalla

Oppilaan tulee aina ilmoittaa sattuneista koulutapaturmista opettajalle, kansliaan tai terveydenhoitajalle. Koulutapaturman sattuessa oppilas ohjataan tarvittaessa Iisalmen sairaalan päivystykseen tai oman kunnan akuuttivastaanotolle.