Aikataulu

 

Terveyskampus-hanke haluttiin toteuttaa ilman toiminnan katkoksia, joten hanke on jaettu vaiheisiin.

Tarveselvitys
2014 - 2015

Iisalmen kaupungin toeuttamat peruskorjaushankkeet
2015 - 2018

Vaihe 1, peruskorjaus
2016 - 2018

Vaihe 2, uudisrakennus
2018 - 2021

Vaihe 2, peruskorjaus
2021 - 2022

Rakennus A, osittainen purkaminen
Ajankohta tarkentuu vaiheen 2 aikana

Pysäköintiratkaisu
2023 - 2024