Hankkeen toteutusmuoto

Vuonna 2014 laadittiin Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä tarveselvitys, jossa selvitettiin vaihtoehtoja Iisalmen alueella olevien terveys-, hoito- ja hyvinvointipalvelujen sijoittamisesta toiminnallisesti ja taloudellisesti parhaimmalla tavalla.

Terveyskampus-hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia rakennuksia siinä määrin kuin se on mahdollista. Terveyskampus-hankkeeseen on sisällytetty peruskorjausta, purkutöitä ja uudisrakentamista:

 • Iisalmen sairaalan 1950-luvulla rakennetun osan ja 1990-luvulla rakennetun osan peruskorjaukset

 • sairaalan tontilla olevan R2-rakennuksen ja sairaalan vuonna 1972 valmistuneen osan purku

 • sairaalan entiselle pysäköintialueelle sijoittuvan uudisrakennuksen rakentaminen

 • Iisalmen kaupungin toteuttamat korjaukset terveyskeskusrakennuksessa

  • Iisalmen kaupunki tehnyt toiminnan muutoksia tukevia korjaus- ja muutostöitä terveyskeskusrakennuksessa vuosina 2015-2018

 • toiminnan ja kaavoituksen vaatimat pysäköintitarpeet

 

Terveyskampus-hankkeen aikana toteutuu:

 • perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vastaanottotoiminnan integraatio

  • uusi toimintamalli yhdistää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vastaanottotoiminnan ja mahdollistaa turhista lähetekäytännöistä luopumisen.

  • nopeuttaa potilasasiakkaan hoitoprosessia.

 • osastotoimintojen integraatio:

  • luovutaan erikoisalakohtaisista osastoista ja yhdistetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sydänvalvonnan osastotoiminta. Lisäksi voidaan turvata mm. eristyspotilaiden asianmukaiset tilat.

 • mielenterveyspalvelujen, yleissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen sijoittuminen toistensa välittömään läheisyyteen

  • asiakas saa jatkossa kaikki tarvitsemansa palvelut samalta kampusalueelta.

  • mielenterveyspalvelujen, terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen sijoittuminen samalle kampusalueelle mahdollistaa uusien toimintamallien kehittämisen ja yhteistyön laajentamisen yli toimialarajojen.

  • uusi toimintamalli tukee valtakunnallisten linjausten mukaisesti avohoitopainotteista mielenterveystyötä. Kuntayhtymässä on luotu kansallisen Mieli 2009 -hankkeen tavoitteiden mukainen toimintamalli.

  • mielenterveyspalvelujen osasto- ja avohoito sijoittuvat samaan rakennukseen ja asiakas hyötyy palvelun paremmasta yhteistoiminnasta. Aiemmin osastohoito oli sijoittunut n. 6 km päähän muusta avopalvelusta ja joutui toimimaan erillään myös muista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista.

 

Terveyskampus-hanke toteutetaan ilman toiminnan katkoksia. Tästä syystä Terveyskampus-hanke on jaettu eri vaiheisiin. (ks. Aikataulu)

 

Tarveselvitys 2014 – 2015

Vaihe 1, peruskorjaus 2016 – 2018

Vaihe 2, uudisrakennus 2018 – 2021 

Vaihe 2, peruskorjaus 2021 – 2022

Rakennus A, osittainen purku

Pysäköintiratkaisu 2023 – 2024