Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Yläotsikko 1

Väliotsikko 3

Muu otsikko lihavoitu

Tähän kohtaan voit kirjoittaa sisältöä tai tuoda valmiin tekstin kopioi/liitä toiminnolla.

Sarin kirjoittaa tekstiä...

Kuva tuodaan tämän tekstin alapuolelle

tiedosto

 

Linkki

 

 

Ajankohtaista Ajankohtaista

Testitiedote

Sanna testaa

 

 

 


Kausi influenssa

Jos et ole saanut influenssarokotusta, niin vielä on mahdollisuus saada rokote keskiviikkona 3.12.2014 klo 13.30-15.00 välillä Iisalmen terveyskeskuksessa C-alueella.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän talousarvioesitys vuodelle 2015 hallituksen käsittelyyn -lehdistötiedote 4.12.2014

Lehdistötiedote
julkaisuvapaa 4.12.2014
 
 SOTE-kuntayhtymän talousarvioesitys vuodelle 2015 hallituksen käsittelyyn
 
Seuraavan kolmen vuoden aikana tiivistämme sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota ja toteutamme valtakunnallisen sote-uudistuksen linjauksia. Integraatio on vielä osittain kesken perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.   Kuntien tiukka taloustilanne heijastuu selkeinä tehostamis- ja tuotta-vuusvaatimuksina kuntayhtymän toimintaan. Palvelurakenteen muutokset osittain toteutuvat jo vuonna 2015 ja osin siirtyvät vuoteen 2016 – 2017. Yksi keskeinen muutoshanke on TerveysKampus-hanke, joka sisältää sekä toiminnallisia kokonaisuudistuksia että palvelurakenteen uudistuksia ja tilajärjestelyjä.
 
Kokonaiskustannusten kehitys hyvin hallinnassa
Kuntayhtymän kokonaismenot ovat 157,7 Meur, henkilöstökulut 64,7 Meur ja palvelujen ostot 72,1 Meur. Jäsenkuntien maksuosuus on yhteensä 135,4 Meur ja muut maksuina perittävät tulot ovat n. 22,3 Meur. Tilinpäätösvuosien 2010 - 2013 ja talousarviovuosien 2014 - 2015 jäsenkuntien maksuosuuden kustannusten muutos on keskiarvona +2,13 % ja kuntayhtymän oman toiminnan osalta + 1,98 %, mikä kestää myös alueellisen ja valtakunnallisen vertailun. Kustannusvaihteluissa on kuntakohtaisia eroja riippuen kunkin jäsenkunnan palvelujen käytöstä ja olosuhde- ja väestötekijöistä.  Ostetun erikoissairaanhoidon (KYS) osalta kuntayhtymätason muutos on keskiarvona 4,77 %.  Ennen kuntayhtymää kuntien kustannustason nousu sosiaali- ja terveydenhuollon menoissa oli keskimäärin 5 – 8 %.
 
Pääpaino ennaltaehkäisevään, terveyttä ja hyvinvointia edistävään työhön
Ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä työ on pitkäjänteistä ja tulokset näkyvät usein vasta vuosien päästä. Ohjaamme resursseja neuvontatyöhön, palveluohjaukseen, omatoimisuuden kannustamiseen kohdistuen kaikkiin ikäryhmiin. Muutama käytännön esimerkki: Hyvinvointiotteen toimintamalli vakiinnutetaan. Tarjoamme kuntalaisille matalan kynnyksen palveluna ohjausta ja neuvontaa siellä, missä ihmiset muutoinkin asioivat. Julkisuudessa on paljon puhuttanut perheiden tukeminen ja lastensuojelutyö.  Olemme lisänneet resursointia lapsiperheiden kotipalveluun, mutta kyseistä toimintaa on edelleen vahvistettava, kuten myös perheiden kokonaistilanteen arviointia. Ns. perhekeskusmalli toimiessaan tukee sekä perheiden arkea ja selviytymistä, mutta tuo myös tukea työntekijöille. Lisäksi yhteistyötä on edelleen lisättävä mm. kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tähän meidän on yhteisesti sitouduttava.  Yhtenäistämällä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelumalleja voimme nopeuttaa hoitoon pääsyä ja asiointia. Pyrimme edelleen kehittämään vastaanottomalleja ja lisäämme sähköistä asiointia asteittain.
 
Noin 100 työntekijän "sissiyksikkö" tarjoaa vakinaista työtä ja uudenlaista toimintatapaa
Toiminnan tuottavuuden lisääminen ja yhteiseen päämäärään pääseminen kuntien asettamien taloustavoitteiden kanssa on edellyttänyt myös henkilöstökustannusten tarkastelua. Tulemme vähentämään määräaikaisen henkilöstön määrää ja pyrimme jatkossa hoitamaan sijaisuudet pääsääntöisesti vakituisella, perehdytetyllä sijaishenkilöstöllä.  Lisäksi työhyvinvointitoimillamme olemme pystyneet vähentämään sairauslomia ja näiden oletetaan edelleen alenevan. Kokonaisuutena henkilöstökustannuksiin kohdistuu lähes miljoonan euron tehostamistoimenpiteet.
 
Investointiohjelma toteutetaan poistojen suuruisena. Investointiohjelmassa on lisäksi varaus sairaalan peruskorjauksen käynnistämiseen, mutta asia vaatii yhtymähallituksen erillispäätöksen.  Toteutus riippuu TerveysKampus-hankkeen jatkovalmistelusta ja aikataulutuksesta, joka tehdään yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa. Muutoin investointiohjelma sisältää normaalia peruskorjausta, laitehankintoja ja atk-investointeja.
 
Jäsenkuntien kanssa käydyt palvelusopimusneuvottelut sujuivat erittäin hyvässä yhteistyössä, vaikka talousarvion valmistelu olikin haasteellista. Kuntayhtymän toiminnan jatkuminen vuoden 2017 jälkeen riippuu valtakunnallisesta sote-uudistuksesta. Olemme organisaationa jo nyt edistäneet palvelujen integraatiota sekä sote-uudistuksen linjauksia ja voimme olla alueellisessa kehitystyössä aktiivisesti mukana.
 
Iisalmi 04.12.2014          Leila Pekkanen, toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:                    toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja vastuualuejohtajat


Sisältöjulkaisija Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelutarkastajat: Maa-ainesluvat Louhinnan ja murskauksen ympäristöluvat Ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta puh. 0400 144 453

Yhtymävaltuuston kokous ke 13.6.2018 klo 9 (Kuulutus)

KUULUTUS YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO Yhtymävaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 13. kesäkuuta 2018 kello 9.00 Iisalmen kulttuurikeskuksen Karl Collan -salissa,...

Alatunniste

KUNTAYHTYMÄ Hallinto ja päätöksenteko Esityslistat ja pöytäkirjat Perussopimus ja säännöt Strategiat ja suunnitelmat Organisaatio ja johtoryhmä Talouden raportointi ...

Sydänhoitajan vastaanotto

Sydänhoitajan vastaanotto Kun sinulle on tehty sepelvaltimoiden pallolaajennus tai ohitusleikkaus ja pääset pois KYS:stä, ota yhteys sydänhoitajaan. Saat häneltä neuvontaa ja ohjausta...

Ympäristölupahakemus, MTY Putkonen Pasi ja Petri, Iisalmi

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupahakemus: MTY Putkonen Pasi ja Petri hakevat ympäristölupaa...

Palvelutalo Onnimanni

Palvelutalo Onnimanni  Tervetuloa Kangaslammen rantamaisemiin!   Lepokankaantie 8C, 74130 Iisalmi (sijainti kartalla) ...

Ympäristö/Ympäristönsuojelu/Maa-ainekset

Maa-ainesten otto Maa-ainesten (kiven, soran, hiekan, saven ja mullan) ottamiseen on pääasiassa oltava lupa. Lupaa ei tarvita niin sanottuun kotitarveottoon, mikä tarkoittaa rakentamiseen tai...

Lyhytaikaishoitoyksikkö Pikku-Kangaslampi

Lyhytaikaishoitoyksikkö Pikku-Kangaslampi Tunnelikatu 5, 74130 Iisalmi (katso sijainti kartasta)    Pikku-Kangaslampi -yksikössä on 10 lyhytaikaista asiakaspaikkaa....

Tietoa Internet-sivuistamme

  Tietoa Internet-sivuistamme Sivustolla käytetään evästeitä ja käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Internet-selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle pienen...

Kuntayhtymä

   Kuntayhtymä Esityslistat ja pöytäkirjat Talouden raportointi Hankinnat  

Sähköinen asiointi

​  Asioi verkossa:     Kirjaudu eTerveyspalveluun     Varaa laboratorioaika   Sähköinen resepti     Omien potilastietojen katselu...

Etusivu/Avoimet työpaikat

Tule työkaveriksi! Tutustu avoimiin työpaikkoihin kuntarekryssa:  

Ympäristö

   Ympäristö Terveysvalvonta Ympäristönsuojelu

Ikäihmiset

   Ikäihmiset Ohjaus ja neuvonta  (OHJURI) Omaishoito Tukea kotona asumiseen Kun kotona ei pärjää Koti Asumispalveluissa

Opiskelijaohjauksen laatukyselyt (CLES)

Opiskelijaohjauksen laatukyselyt (CLES) Kaikkien meillä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä harjoittelussa olevien terveysalan, sosiaalialan ja lääketieteen opiskelijoiden toivotaan antavan...

Yhteystiedot

Yhteystiedot Opiskelijaohjauksen koordinaattori Anna Liisa Janatuinen sairaanhoitaja, THM   puh. 040 712 6948 tavattavissa keskiviikkoisin ja torstaisin (poikkeuksena...