PALVELUSETELI YRITTÄJÄLLE

Ylä-Savon Sote kuntayhtymällä on tällä hetkellä käytössä seuraavat palvelusetelit: tilapäinen kotihoito, tilapäinen kotisairaanhoito, omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäiviin, sotainvalidien tukipalveluihin, rintamaveteraanien kotiin vietäviin avopalveluihin, suunterveydenhuollon palveluseteli.

vuonna 2019 palveluseteli laajeni seuraaviin toimintoihin:

  • lapsiperheiden kotipalvelu
  • säännöllinen kotihoito
  • tehostettu palveluasuminen

Palvelusetelijärjestelmä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä on käytössä Vaana palvelusetelijärjestelmä. Yrittäjä maksaa Vaanalle sopimuksen mukaisen palvelupalkkion järjestelmän käytöstä. 

 

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista ilmoitus kuntayhtymän sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kuntayhtymässä, jossa palveluja annetaan. Ilmoitus tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloittamisajankohtaa ao. kuntayhtymälle.

Ilmoitus tehdään kaikista, ei ympärivuorokautisesta sosiaalipalveluiden tuottamisesta, mukaan lukien tuki-palvelut (kuten siivous, pyykki, asiointi jne). Kuntayhtymä toimittaa tarvittaessa ilmoituksen eteenpäin AVI:lle lausunnon kera.

Ilmoitus/ hyväksyminen yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta pitää olla palvelusetelituottaja hakeutu-mislomakkeen mukana.

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisen -lomake

Tukipalvelutuottajaksi hakeutuva yrittäjä,voit tutustua seuraavalla sivustolla oleviin materiaaleihin ja ohjeisiin. Esim. omavalvontasuunnitelma

Suomen kotityöpalveluyhdistys ry

 

HAKEMINEN PALVELUNTUOTTAJAKSI

Haemme jatkuvasti uusia palveluntuottajia mukaan palvelusetelitoimintaan.

Tutustu ennen hakemista palveluseteli sääntökirjoihin, palvelukuvauksiin, palvelun myöntämisperusteisiin, palveluntuottajaksi hyväksymiskriteereihin, sekä palveluiden omiin palveluseteli sivuihin, sekä muihin ohjeisiin ja hakemusliitteisiin.

Yhtymähallitus vahvistaa kriteerit täyttävät palvelusetelituottajat ja hyväksymisestä lähetetään tuottajalle ilmoitus.

 

YRITYS on jo hakeutunut palvelusetelituottajaksi

Miten laajennan toimintaani muihin palvelusetelipalveluihin?
- Toimita palvelusetelituottajaksi hakeutumisen hakulomake täytettynä uusilla palvelu lisäyksillä Ylä-Savon Soten kirjaamoon. Palvelun laajentuessa esim. tukipalveluista hoivaan liitteitä on toimitettava. Tarkista lisätietoja antavilta mitkä liitteet tarvitaan. 
 

YRITYS hakee palvelusetelituottajaksi ensimmäistä kertaa
- Lue ja tutustu ennen hakemista palveluseteli sääntökirjoihin, palvelukuvauksiin, myöntämisperusteisiin ja muihin ohjeisiin.

- Tee yksityisen sosiaalipalveluiden tuottamisesta ilmoitus. Voit tehdä tämän samaan aikaan kun haet palve-lusetelituottajaksi.

- Toimita palvelusetelituottajaksi hakeutumisen hakulomake LIITTEINEEN Ylä-Savon Soten kirjaamoon.

 

HAKULOMAKE ja liitteet:

- Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi 
- Liite 1.  Henkilöstön ilmoittaminen 
- Liite 2.  Selvitys alihankkijoista 
- Liite 3.  Palveluiden hintatiedot (päiv 10.6.2019)
- Liite 4. Tehostetun palveluasumisen lisätiedot 

 

OHJEITA:

- Palveluseteliohje PALVELUNTUOTTAJALLE
- Palvelusetelisopimuksen vähimmäissisältö päiv. 16.4.2019
- Tilapäisen työvoiman käyttö ohje 
- Hoitotarvikejakelu

 

LOMAKKEITA:

- Asiakkaan hoidon keskeytyksen ilmoitus lomake päiv. 16.4.2019
- Lääkehoitosuunnitelman MALLIpohja

 

 

 

Lisätietoja palveluseteliyrittäjyydestä antaa:
Kotona asumisen tuki Kirsi Lappalainen, puh. 040 712 1065
Kotihoidon päällikkö Päivi Eskelinen, puh. 0400 144548
Asumispalvelut, palveluvastaava Ulla Piippo, puh. 040 747 0456                                                          Vammaispalvelut/ henkilökohtainen apu Sanna Suomi, puh. 040 830 4340

Palvelusetelin yhteystiedot Palvelusetelin yhteystiedot

Asiakasneuvonta

OHJURI
puh. 040-712 1190

avoinna:
ma-ke ja pe klo 9-15       Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi
to klo 9-14                       Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi


Omaishoidon palveluohjaajat

Iisalmi
Palveluohjaaja
puh. 040-543 4965
soittoaika ma - to klo 9 - 11/ ajanvaraus

Kiuruvesi
Palveluohjaaja
puh. 040-760 5618
soittoaika ma - to klo 9 - 11/ ajanvaraus

Sonkajärvi ja Vieremä
Palveluohjaaja
puh. 040-649 1299
soittoaika ma - to klo 9 - 11/ ajanvaraus

 

Lapsiperheiden kotipalvelu
Palveluohjaaja
puh. 040-144 514
arkisin klo 8 - 14
yhteydenottopyyntö lomake löytyy myös lapsiperheiden sivuilta

 

Tehostettu palveluasuminen
Seudullisesti palveluvastaava (ostopalvelut)
Ulla Piippo
puh. 040-747 0456
Asumispalvelujen hallinto
Meijerikatu 4, 2krs, 74120 Iisalmi

 

Vammaispalvelut/ henkilökohtainen apu

Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä: yli 25-vuotiaat asiakkaat
sosiaalityöntekijä
puh. 040-594 9225

Iisalmi: yli 25-vuotiaat asiakkaat
sosiaalityöntekijä
puh. 040-637 1298

Kaikki kunnat: alle 25-vuotiaat
sosiaalityöntekijä
puh. 0400-313 249