PALVELUSETELI YRITTÄJÄLLE

Ylä-Savon Sote kuntayhtymällä on tällä hetkellä käytössä seuraavat palvelusetelit: tilapäinen kotihoito, tilapäinen kotisairaanhoito, omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäiviin, sotainvalidien tukipalveluihin, rintamaveteraanien kotiin vietäviin avopalveluihin, suunterveydenhuollon palveluseteli.

vuonna 2019 palveluseteli laajeni seuraaviin toimintoihin:

  • lapsiperheiden kotipalvelu
  • säännöllinen kotihoito
  • tehostettu palveluasuminen

Palvelusetelijärjestelmä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä on käytössä Vaana palvelusetelijärjestelmä. Yrittäjä maksaa Vaanalle sopimuksen mukaisen palvelupalkkion järjestelmän käytöstä. 

 

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista ilmoitus kuntayhtymän sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kuntayhtymässä, jossa palveluja annetaan. Ilmoitus tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloittamisajankohtaa ao. kuntayhtymälle.

Ilmoitus tehdään kaikista, ei ympärivuorokautisesta sosiaalipalveluiden tuottamisesta, mukaan lukien tuki-palvelut (kuten siivous, pyykki, asiointi jne). Kuntayhtymä toimittaa tarvittaessa ilmoituksen eteenpäin AVI:lle lausunnon kera.

Ilmoitus/ hyväksyminen yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta pitää olla palvelusetelituottaja hakeutu-mislomakkeen mukana.

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisen -lomake

Tukipalvelutuottajaksi hakeutuva yrittäjä,voit tutustua seuraavalla sivustolla oleviin materiaaleihin ja ohjeisiin. Esim. omavalvontasuunnitelma

Suomen kotityöpalveluyhdistys ry

 

HAKEMINEN PALVELUNTUOTTAJAKSI

Haemme jatkuvasti uusia palveluntuottajia mukaan palvelusetelitoimintaan.

Tutustu ennen hakemista palveluseteli sääntökirjoihin, palvelukuvauksiin, palvelun myöntämisperusteisiin, palveluntuottajaksi hyväksymiskriteereihin, sekä palveluiden omiin palveluseteli sivuihin, sekä muihin ohjeisiin ja hakemusliitteisiin.

Yhtymähallitus vahvistaa kriteerit täyttävät palvelusetelituottajat ja hyväksymisestä lähetetään tuottajalle ilmoitus.

 

YRITYS on jo hakeutunut palvelusetelituottajaksi

Miten laajennan toimintaani muihin palvelusetelipalveluihin?
- Toimita palvelusetelituottajaksi hakeutumisen hakulomake täytettynä uusilla palvelu lisäyksillä Ylä-Savon Soten kirjaamoon. Palvelun laajentuessa esim. tukipalveluista hoivaan liitteitä on toimitettava. Tarkista lisätietoja antavilta mitkä liitteet tarvitaan. 
 

YRITYS hakee palvelusetelituottajaksi ensimmäistä kertaa
- Lue ja tutustu ennen hakemista palveluseteli sääntökirjoihin, palvelukuvauksiin, myöntämisperusteisiin ja muihin ohjeisiin.

- Tee yksityisen sosiaalipalveluiden tuottamisesta ilmoitus. Voit tehdä tämän samaan aikaan kun haet palve-lusetelituottajaksi.

- Toimita palvelusetelituottajaksi hakeutumisen hakulomake LIITTEINEEN Ylä-Savon Soten kirjaamoon.

 

HAKULOMAKE ja liitteet:

- Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi 
- Liite 1.  Henkilöstön ilmoittaminen 
- Liite 2.  Selvitys alihankkijoista 
- Liite 3.  Palveluiden hintatiedot (päiv 10.6.2019)
 

OHJEITA:

- Palveluseteliohje PALVELUNTUOTTAJALLE
- Palvelusetelisopimuksen vähimmäissisältö päiv. 16.4.2019
- Tilapäisen työvoiman käyttö ohje 
- Hoitotarvikejakelu

 

LOMAKKEITA:

- Asiakkaan hoidon keskeytyksen ilmoitus lomake päiv. 16.4.2019
- Lääkehoitosuunnitelman MALLIpohja

 

Lisätietoja palveluseteliyrittäjyydestä antaa:
Valvontakoordinaattori Kirsi Lappalainen, puhelin 040 712 1065
Kotona asumisen tuen esimies, puhelin 040 712 1193
Ikäihmisten asumispalvelut palveluvastaava, puhelin 040 747 0456               
Vammaispalvelut/ henkilökohtainen apu Sanna Suomi, puhelin 040 830 4340

Palvelusetelin yhteystiedot Palvelusetelin yhteystiedot

Asiakasneuvonta

OHJURI
puhelin 040712 1190

avoinna:
maanantaista keskiviikkoon ja perjantaisin kello 9-15      
torstaisin kello 9-14                     
Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi


Omaishoidon palveluohjaajat

Iisalmi
Palveluohjaaja
puhelin 040 543 4965
soittoaika maanantai-torstai kello 9 - 11/ ajanvaraus

Kiuruvesi
Palveluohjaaja
puh. 040 760 5618
soittoaika maanantai-torstai kello 9 - 11/ ajanvaraus

Sonkajärvi ja Vieremä
Palveluohjaaja
puh. 040 649 1299
soittoaika maanantai-torstai kello 9 - 11/ ajanvaraus

 

Lapsiperheiden kotipalvelu
Palveluohjaaja
puhelin 040 144 514
arkisin kello 8 - 14
yhteydenottopyyntö lomake löytyy myös lapsiperheiden sivuilta

 

Tehostettu palveluasuminen
Seudullisesti palveluvastaava (ostopalvelut)
Susanna Ålander-Lenruth
puhelin 040 747 0456
Asumispalvelujen hallinto
Meijerikatu 4, 2 kerros, 74120 Iisalmi

 

Vammaispalvelut/ henkilökohtainen apu

Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä: yli 25-vuotiaat asiakkaat
sosiaalityöntekijä
puhelin 040 594 9225

Iisalmi: yli 25-vuotiaat asiakkaat
sosiaalityöntekijä
puhelin 040 637 1298

Kaikki kunnat: alle 25-vuotiaat
sosiaalityöntekijä
puhelin 0400 313 249