Sivua päivitetään

 

PALVELUSETELI YRITTÄJÄLLE

Ylä-Savon Sote kuntayhtymällä on tällä hetkellä käytössä seuraavat palvelusetelit: tilapäinen kotihoito, tilapäinen kotisairaanhoito, omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäiviin, sotainvalidien tukipalveluihin, rintamaveteraanien kotiin vietäviin avopalveluihin, suunterveydenhuollon palveluseteli.

AIKAISINTAAN 1.9.2018 ja viimeistään vuonna 2019 palveluseteli laajenee seuraaviin toimintoihin:

  • lapsiperheiden kotipalvelu
  • säännöllinen kotihoito
  • tehostettu palveluasuminen

Palvelusetelijärjestelmä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä on käytössä Vaana palvelusetelijärjestelmä.

 

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista ilmoitus kuntayhtymän sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kuntayhtymässä, jossa palveluja annetaan. Ilmoitus tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloittamisajankohtaa ao. kuntayhtymälle.

Ilmoitus tehdään kaikista, ei ympärivuorokautisesta sosiaalipalveluiden tuottamisesta, mukaan lukien tukipalvelut (kuten siivous, pyykki, asiointi jne). Kuntayhtymä toimittaa tarvittaessa ilmoituksen eteenpäin AVI:lle lausunnon kera.

Ilmoitus/ hyväksyminen yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta pitää olla palvelusetelituottaja hakeutu-mislomakkeen mukana.

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisen -lomake

 

HAKEMINEN PALVELUNTUOTTAJAKSI

Haemme jatkuvasti uusia palveluntuottajia mukaan palvelusetelitoimintaan.

Tutustu ennen hakemista palveluseteli sääntökirjoihin, palvelukuvauksiin, palvelun myöntämisperusteisiin, palveluntuottajaksi hyväksymiskriteereihin, sekä palveluiden omiin palveluseteli sivuihin, sekä muihin ohjei-siin ja hakemusliitteisiin.

Yhtymähallitus vahvistaa kriteerit täyttävät palvelusetelituottajat ja hyväksymisestä lähetetään tuottajalle ilmoitus.

 

YRITYS on jo hakeutunut palvelusetelituottajaksi

Miten laajennan toimintaani muihin palvelusetelipalveluihin?
- Toimita palvelusetelituottajaksi hakeutumisen hakulomake täytettynä uusilla palvelu lisäyksillä Ylä-Savon Soten kirjaamoon. Uusia liitteitä ei tarvitse toimittaa.
 

YRITYS hakee palvelusetelituottajaksi ensimmäistä kertaa
- Lue ja tutustu ennen hakemista palveluseteli sääntökirjoihin, palvelukuvauksiin, myöntämisperusteisiin ja muihin ohjeisiin.

- Tee yksityisen sosiaalipalveluiden tuottamisesta ilmoitus. Voit tehdä tämän samaan aikaan kun haet palve-lusetelituottajaksi.

- Toimita palvelusetelituottajaksi hakeutumisen hakulomake LIITTEINEEN Ylä-Savon Soten kirjaamoon.

 

HAKULOMAKE ja liitteet:

 

 

OHJEITA:

- Palveluseteliohje PALVELUNTUOTTAJALLE

Palvelusetelisopimuksen vähimmäissisältö

- Tilapäisen työvoiman käyttö ohje

 

 

 

 

Lisätietoja palveluseteliyrittäjyydestä antaa:
Kotona asumisen tuki Kirsi Lappalainen, puh. 040-712 1065
Kotihoidon päällikkö Päivi Eskelinen, puh. 040-0144548
Asumispalveluiden päällikkö Tarja Huttunen, puh. 040-830 4304

Palvelusetelin yhteystiedot Palvelusetelin yhteystiedot

Sisältöä päivitetään lähiaikoina