Tietosuoja

 

Tietojen turvaaminen on olennainen osa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toiminnan turvallisuutta. Meille on erityisen tärkeää, että voit luottaa siihen, että tietosi ovat turvassa, oikeita ja vain hoitoon/asiakassuhteeseen osallistuvien saatavissa.  

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sekä voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä.

Potilasrekisteriin sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa vain potilaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai luovutukseen oikeuttavan lainsäädännön perusteella.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtyhmän tietosuojavastaava seuraa ja valvoo asiakastietojen käsittelyä ja menettelytapoja.

 

Tietosuojavastaava

  • osallistuu tietosuoja- ja tietoturvaohjeiden valmisteluun
  • antaa tietosuojaan liittyvää koulutusta
  • toimii henkilökunnan ja potilaiden tukena tietosuoja-asioissa
  • tekee yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa
  • tekee rekisteröidyn pyynnöstä tarkastuksia ja selvityksiä potilastietojen käsittelystä

voit tiedustella tietosuojavastaavalta tietojesi käyttöön liittyviä asioita.

Tietoturvapolitiikka

Yhteystiedot Yhteystiedot

Tietosuojavastaava
Arja Rönkä
tietosuoja(at)ylasavonsote.fi
puh. 040 575 2678