Asiakirjojen käytönvalvonta, tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava toimii organisaatiossamme henkilötietojen käsittelyä valvovana tahona.
Mikäli epäilet, että potilas- tai asiakastietojasi käytetään väärin, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan ja tee lokitietojen tarkastuspyyntö kirjallisena Lokitietojen tarkastuspyyntö-lomakkeella, joka palautetaan osoitteeseen: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 4,74100 Iisalmi.  

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei luovuteta, ellei siihen ole erityistä syytä. Asiakas ei saa luovuttaa lokitietoja edelleen tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007, 18, 2. mom.).

Tiedostot:
Lokitietojen tarkastuspyyntö
 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Tietosuojavastaava
Arja Rönkä
puh. 040 575 2678