Tilapäistapahtumat, Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja Tori- ja ulkomyynti

Suuresta yleisötilaisuudesta tulee ilmoittaa kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Tapahtumajärjestäjän on huolehdittava:

- Jätehuolto ja hygieeniset olosuhteet on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa
- Merkittävä alueet, joissa tupakointi on kielletty, sekä ohjeistaa yleisöä rajoituksen noudattamisessa.

Näistä löytyy lisätietoa seuraavista linkeistä:
Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset järjestelyt ja jätehuolto -ohje
Tupakkalaki ulkoalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa -ohje

Liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella toiminta alkaa tai siihen kuntaan, jossa laitteiden ja välineiden huolto- ja varastotilat sijaitsevat. Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella Ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta. Ilmoitus tulee tehdä vähintään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai suunniteltua muutosta.

Mikäli liikkuva elintarvikehuoneisto tulee toiselle alueelle myymään tai valmistamaan elintarvikkeita, on paikalliseen elintarvikevalvontaan ilmoitettava tulosta vähintään neljä vuorokautta ennen toiminnan alkua. Ilmoittamisen voi tehdä sähköpostitse tai Toimijan tiedotus uudelle paikkakunnalle liikkuvasta elintarvikehuoneistosta -lomakkeella.

Tori- ja ulkomyynti: Elintarvikkeiden myynti katsotaan tilapäiseksi, jos se kestää korkeintaan 2 vuorokautta ja tapahtuu harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Mikäli toiminta on edellä mainittua pidempiaikaista tai säännöllistä, siitä tulee tehdä ilmoitus terveysvalvontaan.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos

  • toiminta on alkutotantotoimintaan liittyvää
  • toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuudeltaan vähäiset ja
    • toimija on yksityinen henkilö ja
    • toimintaa ei voida pitää elinkeinonharjoittamisena.

Kasviksia, juureksia, marjoja ja hedelmiä saa myydä pakkaamattomina. Muiden elintarvikkeiden tulee olla valmiiksi pakattuja. Esitteessä tai muulla tavalla on selvästi ilmoitettava edellä mainittujen tuotteiden alkuperämaa, jos alkuperän ilmoittamatta jättäminen voi johtaa kuluttajaa harhaan.

Helposti pilaantuvat tuotteet, esimerkiksi porkkanalaatikko tai täytekakku, tulee myydä kylmästä (vähintään kylmälaukku, jossa jäisiä "kylmäkalleja"). Kalakukon saa myydä lämpöisena ainoastaan valmistuspäivänä.

Koti- ja maatilataloudessa valmistettujen elintarvikkeiden myynti

Tilapäisesti myytävien elintarvikkeiden pakkauksiin on merkittävä ainakin

  • elintarvikkeen nimi
  • valmistuspäivämäärä
  • yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat (kts. ohje alla).

Ilmoituslomakkeet:
Tilapäinen elintarvikkeiden myynti tai suuri yleisötilaisuus (ilmoitus)
Ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (ilmoitus)
Toimijan tiedotus uudelle paikkakunnalle liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (ilmoitus)

Ohjeita:
Elintarvikkeiden myynti tilapäisíssä tapahtumista -ohje
Eviran ulkomyyntiohje
Yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat