Tilapäistapahtumat, tori- ja ulkomyynti

Elintarvikkeiden myynti katsotaan tilapäiseksi, jos se kestää korkeintaan 2 vuorokautta ja tapahtuu harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Mikäli toiminta on edellä mainittua pidempiaikaista tai säännöllistä, siitä tulee tehdä ilmoitus terveysvalvontaan (katso elintarvikehuoneistot).

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos

  • toiminta on alkutotantotoimintaan liittyvää
  • toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuudeltaan vähäiset ja
    • toimija on yksityinen henkilö ja
    • toimintaa ei voida pitää elinkeinonharjoittamisena.

Kasviksia, juureksia, marjoja ja hedelmiä saa myydä pakkaamattomina. Muiden elintarvikkeiden tulee olla valmiiksi pakattuja. Esitteessä tai muulla tavalla on selvästi ilmoitettava edellä mainittujen tuotteiden alkuperämaa, jos alkuperän ilmoittamatta jättäminen voi johtaa kuluttajaa harhaan.

Helposti pilaantuvat tuotteet, esimerkiksi porkkanalaatikko tai täytekakku, tulee myydä kylmästä (vähintään kylmälaukku, jossa jäisiä "kylmäkalleja"). Kalakukon saa myydä lämpöisena ainoastaan valmistuspäivänä.

Koti- ja maatilataloudessa valmistettujen elintarvikkeiden myynti

Tilapäisesti myytävien elintarvikkeiden pakkauksiin on merkittävä ainakin

  • elintarvikkeen nimi
  • valmistuspäivämäärä
  • yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat.

Tiedostot:
Tilapäinen elintarvikkeiden myynti tai suuri yleisötilaisuus (ilmoitus)
Elintarvikkeiden myynti tilapäisíssä tapahtumista -ohje
Eviran ulkomyyntiohje
Yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat