Toimeentulotuki

 

Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen
Lue
Toimeentulotuki uudistuu v. 2017  - Kelan tiedote (.pdf)

Toimeentulotuki

Täydentävä toimeentulotuki

Perustoimeentulotuen lisäksi toimeentulotuen hakijalle on on mahdollista myöntää täydentävää toimeentulotukea. Sitä myönnetään erityismenoihin, joita voivat olla esimerkiksi henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvia, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkittuja menoja. Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulon saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita.

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Tukea voidaan myöntää myös tilanteessa, jossa hakija ei muutoin olisi toimeentulotukeen oikeutettu, mikäli ennaltaehkäisevän tuen myöntämisellä voidaan ehkäistä pitkäaikaisen toimeentulotukiasiakkuuden syntyminen.

 

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Sosiaalikeskukset
avoinna ma - pe klo 9 - 15

 

Seudullinen palveluohjaus
puh. 040 712 6738 tai 040 712 6992

 

Aikuissosiaalityön esimies
Outi Heusala
puh. 040 509 5275

Linkkejä Linkkejä