Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällisen kuntoutuksen muoto, jonka avulla tuetaan toimintakykyä sekä osallistumisen mahdollisuuksia arki elämässä. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä toimintaterapiapalvelut keskittyvät pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten toimintaterapiaan, joilla on havaittu viitteitä kasvussa ja kehityksessä.

Aikuisten ja ikääntyvien toimintaterapiassa toimintakyvyn heikentyessä pyritään tukemaan päivittäisistä toiminnoista selviytymistä ja kartoitetaan elinympäristön esteettömyyttä ja arjen toiminnoista suoriutumista pyritä löytämään keinoja, miten kotona asuminen vielä mahdollistuu.

Toimintaterapiasta hyötyvät mm. lapset, joilla on havaittu viitteitä kasvussa ja kehityksessä, henkilöt, joilla on toiminnallisia ongelmia päivittäisissä toiminnoissa tai asiakkaat, joilla on akuuttisairauksiin liittyen yläraajan tuennan tai apuvälineen tarve.

Yhteystiedot:

Lasten toimintaterapia p. 040 1678816
Aikuisten ja ikääntyvien toimintaterapia p. 040 5464916