Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

Tukiperhetoiminta on tavoitteellista toimintaa lapsen ja hänen perheensä tukemiseksi silloin, kun vanhempien voimavarat ovat vähissä ja kun perheeltä puuttuvat sukulaisten ja ystävien muodostamat luonnolliset, auttavat tukiverkot.

Tukiperhettä tarvitaan monenlaisissa tilanteissa. Lapsen perhettä voi kohdata yllättävä kriisi, kuten sairaus tai avioero, jotka vievät vanhemman voimavaroja. Myös lapsella voi olla erityisongelmia, joihin vanhempi tarvitsee ulkopuolisen tukea. Tukiperhetoiminta on vapaaehtoisuuteen perustuvaa sekä tuettavan että tukijan osalta.

Tukiperhe on tavallinen perhe, jolla on

  • kiinnostusta hoito- ja kasvatustyöhön
  • aikaa ja tilaa vieraallekin lapselle
  • kykyä ja halua vastata lapsen tarpeisiin
  • yhteistyökykyä toimia lapsen perheen verkostojen kanssa
  • kykyä erilaisuuden kohtaamiseen
  • joustavuutta, pitkäjänteisyyttä ja sitoutuneisuutta
  • myönteisyyttä ja avoimuutta.

Tukiperheeltä edellytetään vakaata elämäntilannetta ja sitä, että perheenjäsenten keskinäiset suhteet ovat kunnossa. Tukivanhemmat haluavat antaa aikaansa ja pitää huolta myös muista kuin omista lapsistaan. Tukiperheeksi ryhtyminen on koko perheen yhteinen päätös. Tukiperheenä toimiminen edellyttää mahdollisuutta sitoutua lapseen ja hänen perheensä tukemiseen. Tukiperhetoiminnan tavoitteena on tukea perhettä niin, että perhe jatkossa selviytyy omin voimavaroin. Lapsi saa tukiperheessä mahdollisuuden virkistäytymiseen ja erilaisiin virikkeisiin. Lisäksi lapsi tutustuu uusiin kavereihin sekä kasvua ja kehitystä tukeviin luotettaviin, turvallisiin aikuisiin.

Tukiperhesopimus tehdään yhdessä lapsen oman perheen, tukiperheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Yleensä lapsi on tukiperheessä yhtenä viikonloppuna kuukaudessa sekä mahdollisesti pidemmän jakson lomien aikana.

Kiinnostaisiko sinua ja perhettäsi toimia tukiperheenä tai tukihenkilönä?

Ota yhteyttä sijaishuollon sosiaalityöntekijään, puh. 040 159 8237.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Sijaishuolto
Sosiaalityöntekijä
Riitta Kiviharju
puh. 040 159 8237