Tutkimus- ja kuntoutusyksikkö

 

 

Tutkimus- ja kuntoutusyksikkö on moniammatillinen psykiatrinen avohoitoyksikkö, jossa tehdään vaativia ja kokonaisvaltaisia psyykkisen työ-ja toimintakyvyn arvioita sekä tarjotaan kuntouttavia psykiatrisia hoitojaksoja. Yksikkö toimii yhteisöhoidon hengessä ja potilaspaikkoja on kahdeksan. Kuntoutujat ovat yksikössä maanantaista perjantaihin klo 9-14 välisen ajan.

 


Psyykkisen työ- ja toimintakyvyn arviointijaksot

 

Arviointijakso kestää kahdeksan viikkoa ja siihen sisältyy lääkärin, psykologin, sosiaalityöntekijän ja sairaanhoitajan tutkimus. Arviointia tehdään yhteistyössä omaisten, työterveyshuollon ja muiden verkostojen kanssa. Jaksolta laaditaan loppuyhteenveto (B-lausunto), jossa on kannanotto tutkittavan työ-ja toimintakykyyn sekä hoito- ja kuntoutussuunnitelma.


Kuntouttavat psykiatriset hoitojaksot

 

Jakson pituus ja tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti kuntoutujan tarpeiden mukaan. Jakso tarjoaa muuta avohoitoa tiiviimmän tuen henkilölle, jolla on pidempikestoista psyykkistä oireilua ja kuntoutuksen tarvetta. Hoitoyhteisö antaa mahdollisuuden vertaistukeen. Moniammatillinen työryhmä tukee aktiivisesti kuntoutujan psyykkistä vointia ja kuntoutumista sekä yksilöllisten hoito ja kuntoutussuunnitelmien toteutumista.

 

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Tutkimus- ja kuntoutusyksikkö
Riistakatu 19
74100 Iisalmi

Osastonsihteeri
puh. 040 183 3514