Kuntoutusyksikkö

 

Kuntoutusyksikkö on psykiatrinen avohoidon yksikkö, jossa tarjoamme erilaisia kuntouttavia jaksoja. Yksikkö toimii yhteisöhoidon hengessä ja kuntoutuspaikkoja on kahdeksan. Kuntoutujat ovat yksikössä ryhmäpäivinä klo 9 – 14 välisen ajan. Moniammatilliseen työryhmäämme kuuluvat lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, kaksi sairaanhoitajaa ja osastonsihteeri.

Jaksojen pituuden ja tavoitteet suunnittelemme yksilöllisesti kuntoutujan tarpeiden mukaan. Jaksolla tarjoamme muuta avohoitoa tiiviimmän tuen henkilöille, joilla on psyykkistä oireilua ja kuntoutumisen tarvetta. Ryhmä tarjoaa kuntoutujalle mahdollisuuden vertaistukeen. Moniammatillinen työryhmämme tukee aktiivisesti kuntoutujien psyykkistä hyvinvointia ja kuntoutumista sekä yksilöllisten hoito- ja kuntoutussuunnitelmien toteutumista kokonaisvaltaisella työotteella. 

Kuntoutussuunnitelmat ovat yksilöllisiä ja niiden tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen, ammatillisen kuntoutumisen tukeminen ja sosiaalisen osallisuuden kehittyminen. Toimintamme keskeisenä tavoitteena on tukea kuntoutujia aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Kuntoutusyksikköön ohjautuminen tapahtuu muiden mielenterveyspalvelujen kautta.

 


Psyykkisen työ- ja toimintakyvyn arviointijaksot

 

Arviointijakso kestää kahdeksan viikkoa ja siihen sisältyy lääkärin, psykologin, sosiaalityöntekijän ja sairaanhoitajan tutkimus. Arviointia tehdään yhteistyössä omaisten, työterveyshuollon ja muiden verkostojen kanssa. Jaksolta laaditaan loppuyhteenveto (B-lausunto), jossa on kannanotto tutkittavan työ-ja toimintakykyyn sekä hoito- ja kuntoutussuunnitelma.


Kuntouttavat psykiatriset hoitojaksot

 

Jakson pituus ja tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti kuntoutujan tarpeiden mukaan. Jakso tarjoaa muuta avohoitoa tiiviimmän tuen henkilölle, jolla on pidempikestoista psyykkistä oireilua ja kuntoutuksen tarvetta. Hoitoyhteisö antaa mahdollisuuden vertaistukeen. Moniammatillinen työryhmä tukee aktiivisesti kuntoutujan psyykkistä vointia ja kuntoutumista sekä yksilöllisten hoito ja kuntoutussuunnitelmien toteutumista.

 

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuntoutusyksikkö
Riistakatu 21 - 23
74100 Iisalmi

Osastonsihteeri
puh. 040 183 3514