Työ- ja kokoontumistilat

Toiminnanharjoittajan on tehtävä terveydensuojelulain mukainen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toiminnan perustamisesta tai käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella valvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia toimintoja:

  • majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitetun majoitusliikkeen käyttöönotosta
  • yleisölle avoimen kuntosalin ja muun liikuntatilan, saunan, kylpylän, uimahallin, uimalan ja uimarannan käyttöönotosta
  • päiväkodin ja kerhon sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antavan oppilaitoksen ja opetuksen järjestämispaikan käyttöönotosta
  • jatkuvaa hoitoa antavan sosiaalihuollon toimintayksikön sekä vastaanottokeskuksen käyttöönotosta
  • solariumliikkeen, tatuointiliikkeen ja kauneushoitolan sekä muun huoneiston, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä, käyttöönotosta
  • sellaisen muun huoneiston tai laitoksen käyttöönotosta tai sellaisen toiminnan aloittamisesta, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa.
  • työtila, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa asuinrakennukseen tai alueelle, jolla on asuinhuoneistoja. Jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan, ilmoitusta ei tarvitse tehdä.
  • eläintenpitoon tarkoitetun rakennuksen tai aitauksen sijoittaminen tai käyttöönotto asemakaava-alueella

Tiedostot:
Ilmoituslomake vanhainkodin, hoitokodin, palveluasunnon tms. perustamisesta
Ilmoituslomake päiväkodin, ryhmäperhepäiväkodin, kerhotilan tms. perustamisesta
Ilmoituslomake eläintenpitoon tarkoitetun rakennuksen sijoittamisesta asemakaava alueelle
Ilmoituslomake julkisen huvi-, kokoontumis- tai majoitustilan perustamisesta
Ilmoituslomake kampaamo-, kauneushoitola-, tatuonti- tms. tilan käyttöönotosta

Yhteystiedot Yhteystiedot

Iisalmi
Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
Riistakatu 5 B, 3. krs, Iisalmi
PL 4, 74101 Iisalmi

Toimisto/toimialasihteeri
Helli Kauppinen
puh. 040 673 9971
fax. (017) 272 4456
ymparisto(at)ylasavonsote.fi

Ympäristöterveydenhuollon
päällikkö
Aili Heikkinen
puh. 040 014 4450

Ympäristöterveystarkastajat:
Eija Hartikainen, 0400 1444 62
Mikko Piippo, 0400 1444 61
Anne Kautiainen, 0400 1444 60
Kiuruvesi
Harjukatu 2, Kiuruvesi

Ympäristöterveystarkastaja
Lassi Huttunen
puh. 040 094 0344