Työ- ja kokoontumistilat

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella valvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia toimintoja:

  • työtila, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa asuinrakennukseen tai alueelle, jolla on asuinhuoneistoja. Jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan, ilmoitusta ei tarvitse tehdä.
  • julkinen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneiston perustaminen tai käyttöönotto
  • yleiseen käyttöön tarkoitetun saunan, uimahallin, uimarannan taikka kylpylän perustaminen tai käyttöönotto
  • eläintenpitoon tarkoitetun rakennuksen tai aitauksen sijoittaminen tai käyttöönotto asemakaava-alueella
  • sellainen muu huoneisto tai laitos, jonka hygieenisille olosuhteille on käyttäjämäärän tai toiminnan luonteen vuoksi asetettava erityisiä velvoitteita,  esimerkiksi parturit, kampaamot, kauneushoitolat, kuntosalit yms.

Tiedostot:
Ilmoituslomake vanhainkodin, hoitokodin, palveluasunnon tms. perustamisesta
Ilmoituslomake päiväkodin, ryhmäperhepäiväkodin, kerhotilan tms. perustamisesta
Ilmoituslomake eläintenpitoon tarkoitetun rakennuksen sijoittamisesta asemakaava alueelle
Ilmoituslomake julkisen huvi-, kokoontumis- tai majoitustilan perustamisesta
Ilmoituslomake kampaamo-, kauneushoitola-, tatuonti- tms. tilan käyttöönotosta

Yhteystiedot Yhteystiedot

Iisalmi
Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
Riistakatu 5 B, 3. krs, Iisalmi
PL 4, 74101 Iisalmi

Toimisto/toimialasihteeri
Helli Kauppinen
puh. 040 673 9971
fax. (017) 272 4456
ymparisto(at)ylasavonsote.fi

Ympäristöterveydenhuollon
päällikkö
Jyrki Juntunen
puh. 040 014 4450

Ympäristöterveystarkastajat:
Eija Hartikainen
puh. 040 014 4462
Mikko Piippo
puh. 040 014 4461
Paula Veteli
puh. 040 014 4460

Kiuruvesi
Harjukatu 2, Kiuruvesi

Ympäristöterveystarkastaja
Lassi Huttunen
puh. 040 094 0344