Työ- ja kokoontumistilat

Toiminnanharjoittajan on tehtävä terveydensuojelulain mukainen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toiminnan perustamisesta tai käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella valvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia toimintoja:

  • majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitetun majoitusliikkeen käyttöönotosta
  • yleisölle avoimen kuntosalin ja muun liikuntatilan, saunan, kylpylän, uimahallin, uimalan ja uimarannan käyttöönotosta
  • päiväkodin ja kerhon sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antavan oppilaitoksen ja opetuksen järjestämispaikan käyttöönotosta
  • jatkuvaa hoitoa antavan sosiaalihuollon toimintayksikön sekä vastaanottokeskuksen käyttöönotosta
  • solariumliikkeen, tatuointiliikkeen ja kauneushoitolan sekä muun huoneiston, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä, käyttöönotosta
  • sellaisen muun huoneiston tai laitoksen käyttöönotosta tai sellaisen toiminnan aloittamisesta, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa.
  • työtila, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa asuinrakennukseen tai alueelle, jolla on asuinhuoneistoja. Jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan, ilmoitusta ei tarvitse tehdä.
  • eläintenpitoon tarkoitetun rakennuksen tai aitauksen sijoittaminen tai käyttöönotto asemakaava-alueella

Tiedostot:
Ilmoituslomake vanhainkodin, hoitokodin, palveluasunnon tms. perustamisesta
Ilmoituslomake päiväkodin, ryhmäperhepäiväkodin, kerhotilan tms. perustamisesta
Ilmoituslomake eläintenpitoon tarkoitetun rakennuksen sijoittamisesta asemakaava alueelle
Ilmoituslomake julkisen huvi-, kokoontumis- tai majoitustilan perustamisesta
Ilmoituslomake kampaamo-, kauneushoitola-, tatuonti- tms. tilan käyttöönotosta

Yhteystiedot Yhteystiedot

Iisalmi
Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
Riistakatu 5 B, 3. krs, Iisalmi
PL 4, 74101 Iisalmi

Toimisto/toimialasihteeri
Helli Kauppinen
puh. 040 673 9971
fax. (017) 272 4456
ymparisto(at)ylasavonsote.fi

Ympäristöterveydenhuollon
päällikkö
Jyrki Juntunen
puh. 040 014 4450

Ympäristöterveystarkastajat:
Eija Hartikainen
puh. 040 014 4462
Mikko Piippo
puh. 040 014 4461
Paula Veteli, poissa, sijainen Anne Kautiainen
puh. 040 014 4460

Kiuruvesi
Harjukatu 2, Kiuruvesi

Ympäristöterveystarkastaja
Lassi Huttunen
puh. 040 094 0344