Uimavesi

Uimahallit ja kylpylät

Iisalmen ja Kiuruveden uimahallien sekä Runnin kylpylän valvontaan kuuluu yhtenä osana myös allasvesien laaduntarkkailu. Laitokset ovat yhteistyössä terveysvalvonnan kanssa laatineet säännöllistä valvontaa varten valvontatutkimusohjelman. Valvontatutkimusohjelmassa määritetään muun muassa uima-allasveden valvonnan tarve, näytemäärät ja tutkimussisällöt sekä näytteiden ottajat. Toimintaohjeet häiriötilanteissa sisältyvät myös valvontaohjelmaan. Myös eräille hoitolaitoksille on laadittu allasveden laadun valvontaohjelma.

Uima-allasvesien laatutiedot on oltava käyttäjien nähtävillä, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Uimarannat

Ylä-Savossa on EU-luokituksen mukainen uimaranta ainoastaan Iisalmessa. Iisalmessa kaupungin rannan kävijämäärä on niin suuri , että siitä otetaan EU:n vaatimuksen mukaisesti vesinäytteet. Tämä tarkoittaa  kolmea näytteenottokertaa uimakauden aikana, tämän lisäksi yksi vesinäyte otetaan ennen uimakauden alkua.

Muilta uimarannoilta vesinäytteitä otetaan keskimäärin 1 - 2 kertaa uimakauden aikana. Uimarantojen valvonnan ja uimavesinäytteiden ottamisen suorittavat ympäristöterveystarkastajat.

Uimarannan veden laadun tiedot tulisi olla nähtävillä jokaisen uimarannan ilmoitustaululla.

Uimarannan kuntoon, varustukseen ja uimaveden laatuun liittyvissä kysymyksissä yhteyttä tulee ottaa ensisijaisesti uimarannan ylläpitäjään, jonka yhteystietojen tulee löytyä uimarannalta.

Tietoa Iisalmen, Sonkajärven, Kiuruveden ja Vieremän ylläpitämistä uimarannoista, niiden sijainnista sekä uimaveden laadusta löytyy kaupunkien/kuntien nettisivuilta.

Valvonnan piirissä olevat uimarannat

Iisalmi
Kaupungin uimaranta (ns. EU-uimaranta)
Kirkonsalmen uimaranta
Mansikkaniemen uimaranta
Makkaralahden uimaranta
Pöllösenlahden uimaranta
Lippuniemen uimaranta
Kangaslammen uimaranta
Kiuruvesi
Pappilanrannan uimaranta
Savirannan uimaranta
Honkarannan uimaranta 
Sonkajärvi
Kangaslammen uimaranta
Komulan uimaranta (Sukeva)
Vieremä
Sotkun uimaranta
Valkeisen uimaranta

Uimapaikat

Yleisten uimarantojen lisäksi Iisalmen, Kiuruveden, Viermeän ja Sonkajärven alueella on useita pieniä uimapaikkoja, jotka eivät kuulu terveydensuojelulain mukaisen valvonnan piiriin. Uimapaikkojen, joiden kävijämäärä on erittäin vähäinen, uimaveden laatua ei siten valvota eikä uimapaikoille tehdä säännöllisiä tarkastuksia. Uimapaikan mahdollisista kuntoon, varustukseen ja siten myös turvallisuuspuutteisiin liittyvistä asioista tulee ilmoittaa ensisijaisesti alueen omistajalle tai haltijalle.

Talviuintipaikat

Ympäristöterveystarkasta valvoo valvontasuunnitelman mukaisesti myös talviuintipaikkoja. Iisalmessa otetaan säännöllisesti vesinäyte Pursiseuran avantouintipaikalta, Vieremällä vesinäyte otetaan Sotkun avantouintipaikalta, Sukevalla Hirsikankaan avantouintipaikalta, Sonkajärveltä Kangaslammen avantouintipaikalta ja Kiuruvedeltä Kuorrevirran avantoiuintipaikalta.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Iisalmi
Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
Riistakatu 5 B, 3. krs, Iisalmi
PL 4, 74101 Iisalmi

Toimisto/toimialasihteeri
Helli Kauppinen
puh. 040 673 9971
fax. (017) 272 4456
ymparisto(at)ylasavonsote.fi

Ympäristöterveydenhuollon
päällikkö
Aili Heikkinen
puh. 040 014 4450

Ympäristöterveystarkastajat:
Eija Hartikainen, 0400 1444 62
Mikko Piippo, 0400 1444 61
Anne Kautiainen, 0400 1444 60
Kiuruvesi
Harjukatu 2, Kiuruvesi

Ympäristöterveystarkastaja
Lassi Huttunen
puh. 040 094 0344