Vesiensuojelu

Vesiensuojelun tavoitteena on pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila.

Vesistöjen kunnostus

Mikäli ranta-asukkailla on aikomus kunnostaa järveään, kannattaa ottaa yhteyttä omaan kuntaan. Kunnostukselle tulee hakea ympäristölupa ympäristölupavirastolta, mikäli kunnostuksen yhteydessä muutetaan mm. veden pinnan korkeutta tai vesiuoman kulkua. Suuremmissa hankkeissa virallisena luvan hakijana toimii kunta. Pienemmissä hankkeissa luvan hakijana voi toimia rekisteröity yhdistys, esimerkiksi vesialueen omistajana toimiva osakaskunta.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen internetsivuilta ja ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta löytyy lisätietoa vesistöjen kunnostuksesta.

Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta. Lisätietoja täältä

Rantojen ruoppaus

Rannan ruoppaushankkeesta tulee tehdä ilmoitus Pohjois-Savon ELY-keskukseen 30 päivää ennen hankkeeseen ryhtymistä. Pienimuotoisesta vesikasvien niitosta esimerkiksi laiturin ympärillä ei tarvitse tehdä ilmoitusta, mikäli se ei haittaa naapureita, esimerkiksi veden samentumisen muodossa tai aiheuta haittaa esimerkiksi arvokkaille vesikasveille ja eliöille. Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta löytyy oppaita rantojen ruoppauksesta sekä ilmoituslomake vesirakennustyötä varten.

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry.

Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry. edistää vesien- ja ympäristönsuojelua sekä hoitoa mm. kokoamalla tutkimustietoa sovellettavaksi päätöksenteossa sekä harjoittamalla kehittämistoimintaa. Yhdistyksen toiminta-alue on Pohjois-Savo sekä Pohjois-Karjala, ja lisäksi valtakunnallista toimintaa toteutetaan Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n kautta.

Pohjavedet 

Lisätietoja pohjavesistä ja luokitelluista pohjavesialueista saat kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.  

Lue tästä Tarkkana siellä pohjavesialueella! -esitteet pohjaveden suojelemiseksi. Esitteet ovat erikseen kotitalouksille, lämmitysjärjestelmistä, maankäytöstä, maataloudesta ja pienteollisuudesta.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ympäristöjohtaja
Martti Veteli
puh. 040 027 1193