Vesihuolto

Vapautus vesihuollon liittymisvelvollisuudesta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen vesihuoltolain 10 §:ssä tarkoitetusta vesijohtoon ja/tai viemäriin liittämisvelvollisuudesta. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle sekä kiinteistön omistajalle tai haltijalleon varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomaiselta on pyydettävä lausunto.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos

1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
3) sekä lisäksi:
a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai
b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.

Vapautusta ei voida myöntää ennakkoon eli vapautusta ei kannata hakea siinä vaiheessa, kun esimerkiksi viemäröinti on vasta suunnitteilla tai rakenteilla eikä vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta ole vielä päätetty.

Vapautushakemukset käsittelee ympäristönsuojelun tehtäväalueellaympäristösuojelutarkastaja Maarit Walta (Iisalmi, Sonkajärvi), ympäristönsuojelutarkastaja Veera Kajanus (Kiuruvesi, Vieremä) ja ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Hujanen (Pielavesi).

Tiedostot:

Ohje vesi- tai viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseen
Hakemus vesi- tai viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseen

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ympäristönsuojelutarkastajat:
Iisalmi ja Sonkajärvi
Maarit Walta
puh. 0400 144 453

Kiuruvesi ja Vieremä
Veera Kajanus
puh. 040 568 2619

Pielavesi
Tiina Hujanen
puh. 0400 173 345