Viestipalvelu eTerveyspalveluissa

Viestipalveluun pääset eTerveyspalvelut -asiointisivun toimintovalikon kohdasta 'Viestit'.

Viestipalvelu on tarkoitettu asiakkaan ja terveydenhuollon ammattihenkilön väliseen viestintään. Terveydenhuollon ammattihenkilö voi laittaa sinulle esimerkiksi laboratoriovastauksia hoito-ohjeineen tai voit saada lääkitystä tai muuta terveydentilaa koskevaa tietoa web-viestinä eli viestipalvelun viestinä, jos olette näin sopineet. 

Lastenneuvolan, kouluterveydenhuollon, opiskeluterveydenhuollon, äitiysneuvolan ja ehkäisyneuvolan asiakkaat voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan viestipalvelun kautta.

Lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa alle 12 -vuotiaan lapsen vanhemmat voivat ottaa yhteyttä lapsen terveydenhoitajaan viestipalvelun kautta, jos Puolesta asioinnin valtuutus on täytetty ja toimitettu terveydenhuollon yksikköön.

Viestit tallentuvat potilastietojärjestelmään osaksi asiakkaan virallista terveyskertomusta.