Yhtymähallituksen jaosto

Kuntayhtymässä on yhtymähallituksen jaosto, joka vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön ja määräyksiin liittyvästä ja viranomaispäätöstä vaativasta yksilökohtaisesta päätöksenteosta ja muutoksenhausta ellei hallintosäännöstä muuta johdu.

Yhtymähallituksen jaoston jäsenmäärä on yhdeksän, joista kolme edustaa Iisalmen kaupunkia, kaksi Kiuruveden kaupunkia, kaksi Sonkajärven kuntaa ja kaksi Vieremän kuntaa. Jaoston jäsenistä yksi kustakin kunnasta valitaan kuntayhtymän yhtymähallituksen kokoonpanon ulkopuolelta. Valtuuston valitsee kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Yhtymähallituksen jaoston jäsenet:

Iisalmi

Seija Wacklin-Keinänen
varajäsen Virpi Jukarainen

Varapuheenjohtaja Kaarina Korhonen
varajäsen Mirja Roivainen

Pertti Pitkänen
varajäsen Kari Riihola

 

Kiuruvesi

Eero Kyllönen
varajäsen Seppo Niskanen

Kari Saastamoinen
varajäsen Olavi Hiltunen

 
Sonkajärvi

Ilpo Kärkkäinen
varajäsen Juha Mykkänen

Puheenjohtaja Riitta Savolainen
varajäsen Maija Vainikainen

 
Vieremä

Ulla Miettinen
varajäsen Katja Paananen

Vilho Tiikkainen
varajäsen Heikki Kononen

 
 
Tiedostot:

Yhteystiedot Yhteystiedot

Yhtymähallituksen
jaoston sihteeri

Tiina Miettinen
puh. 040 489 4216