Yhtymähallitus

Yhtymävaltuusto valitsee jäsenkuntien esittämistä ehdokkaista yhtymähallitukseen viisitoista (15) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:

  • Iisalmen kaupunki 7 jäsentä ja varajäsentä,
  • Kiuruveden kaupunki 4 jäsentä ja varajäsentä,
  • Sonkajärven kunta 2 jäsentä ja varajäsentä,
  • Vieremän kunta 2 jäsentä ja varajäsentä.

Kuntayhtymää johtaa yhtymävaltuuston alaisena yhtymähallitus. Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Lisäksi yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän toimialaan liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä ja palvelujen järjestämisestä pois lukien ympäristölautakunnan ja yhtymähallituksen jaoston toimialaan kuuluvat tehtävät.

Yhtymähallitus johtaa ja valvoo kuntayhtymän toimintoja, huolehtii kuntayhtymän talouden ja organisaation kehittämisestä, strategiatyöstä sekä toiminnan tuloksellisuudesta ja valvoo kuntayhtymän yleistä etua.

Yhtymähallituksen jäsenet:

Iisalmi
Puheenjohtaja Kauko Korolainen
puh. 040 017 2743, kauko.korolainen(at)sonkajarvi.fi,
varajäsen Jani Rönkkö

Varapuheenjohtaja Jouni Toppinen
puh. 040 502 5017, jouni.toppinen(at)pp.inet.fi,
varajäsen Pekka Ruotsalainen

Elina Siirola
varajäsen Seija Wacklin-Keinänen

Kati Åhman
varajäsen Birgit Tikkanen

Pertti Pitkänen
varajäsen Kari Riihola

Airi Pietikäinen
varajäsen Seppo Knuutinen

Tommi Korpihalla
varajäsen Marjatta Ryhänen

Kiuruvesi
Sisko Toivanen
varajäsen Suvi Happonen

Marja-Leena Kärkkäinen
varajäsen Kirsi Tenhunen

Eero Kyllönen
varajäsen Seppo Niskanen

Sari Lappalainen
varajäsen Tuija Kastari

Sonkajärvi
Ilpo Kärkkäinen
ilpo.kaleva(at)elisanet.fi,
varajäsen Juha Mykkänen
 
Tarja Pirkkalainen
varajäsen Helena Kainulainen
 
Vieremä
Juha Eskelinen
varajäsen Jorma Heusala
 
Ulla Miettinen
varajäsen Katja Paananen
 
 
Tiedostot:

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Yhtymävaltuuston ja -hallituksen
sihteeri Virpi Kauppinen
puh. 040 489 4225