Hyväksytyt palvelusetelituottajat

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hyväksymät palveluntuottajat:

  • Kotipalvelu, tilapäinen
  • Kotisairaanhoit,o tilapäinen
  • Omaishoito/lyhytaikaishoito palvelukodissa
  • Omaishoito/sijaispalvelu
  • Päivätoiminta
  • Sotainvalidien tukipalvelut
  • Rintamaveteraanien palvelut

Tietoa palvelusetelituottajalle

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä on käytössä Smartum-palvelusetelijärjestelmä. Palveluseteli on käytössä sotainvalidien tukipalveluissa, tilapäisessä kotihoidossa (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) ja rintamaveteraanien kotiin vietävissä avopalveluissa sekä omaishoidon tuessa. Omaishoidon tuen palvelusetelillä asiakas voi halutessaan ostaa lakisääteisiä vapaapäiviä lyhytaikaisessa palveluasumisessa tai vaihtaa vapaavuorokauden omaishoitajan sijaispalveluun kotona tai päivätoimintapäivään.

Hakeminen palveluntuottajaksi

Haemme jatkuvasti uusia palveluntuottajia mukaan palvelusetelitoimintaan. Hae ilmoituslomakkeella palveluseteliyrittäjäksi. Palveluntuottaja ilmoittaa hintojen ilmoitustaulukolla palvelujensa hinnat Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle kotona asumisen tuen esimies Kirsi Lappalaiselle.Palvelutuottajien hyväksymisen edellytykset löytyvät Kotihoidon palvelusetelin toimintaperiaatteet ja ja kriteerit 1.1.2014 -tiedostosta.

Palauta hakemuslomake liitteineen osoitteeseen:

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Kirjaamo
PL 4, 74101 Iisalmi

Yhtymähallitus vahvistaa kriteerit täyttävät palvelusetelituottajat.

Lisätietoja palveluseteliyrittäjyydestä antaa:
Kotona asumisen tuen esimies, puh. 040 7121 065
Kotihoidon päällikkö, puh. 040 7470 113

 

Tiedostot:

Ilmoituslomake palveluseteliyrittäjäksi (07/2014)

Kotihoidon palvelusetelin toimintaperiaatteet ja kriteerit 1.1.2014

Smartum-palveluseteliehdot

 

 

 

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kotona asumisen
tuen esimies
Kirsi Lappalainen
puh. 040 7121 065

Kotihoidon päällikkö
Hanna Jokinen
puh. 040 7470 113