Ylä-Savon osastot 1 ja 2

 

Osasto 1

Ylä-Savon osasto 1:lle tullaan päivystyksen tai terveyskeskuksen kautta lähetteellä, kutsuttuina ja jatkohoitoon muista sairaaloista. Toimimme kiinteässä yhteistyössä perusterveydenhuollon ja Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa.

Ylä-Savon osasto 1:lla on 30 potilaspaikkaa. Osasto on jaettu A- ja B-osaan. Osastolla toimii myös 8-paikkainen sydänvalvomo, jossa hoidetaan tehostettua tarkkailua vaativia potilaita, joita ovat esimerkiksi rintakipuiset potilaat, sydämen vajaatoimintapotilaat, rytmihäiriö- ja hengitysvajepotilaat.

Osastolla hoidetaan

 • yleissisätautisia potilaita
 • sydän- ja verisuonisairauksia sairastavia potilaita
 • diabetespotilaita
 • keuhkosairauksia sairastavia potilaita
 • neurologisia potilaita
 • reumapotilaita
 • infektiopotilaita
 • syöpäpotilaita.

Osasto 2

Ylä-Savon osasto 2:lle tullaan kutsuttuina kirurgiseen, ortopediseen tai gynelogiseen leikkaukseen sekä jatkohoitoon toisesta sairaalasta tai päivystyksen kautta. Erikoissairaanhoitoa tarvitsevien potilaiden tutkimus ja hoito toteutetaan yhteystyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa.

Ylä-Savon osasto 2:lla on 25 potilaspaikkaa. Leikkauspotilaista suurimman ryhmän muodostaa tällä hetkellä tekonivelkirurgia.

Osastollamme hoidetaan

 • kirurgisia ja ortopedisia potilaita
 • gynekologisia potilaita
 • korva-nenä- ja kurkkutautien potilaita.

 

Ohjeita osastolle kutsuttuna tulevalle potilaalle ja saattajalle

Ota mukaan

 • saamasi kutsukirje ja esitäyttämäsi tulotietolomake
 • reseptit tai luettelo käyttämistäsi lääkkeistä
 • säännöllisesti käyttämäsi lääkkeet ja mahdolliset erikoislääkkeet
 • kyseiseen sairauteen liittyvät aikaisemmat sydänfilmit, laboratoriotutkimustulokset, röntgenkuvat ja muut tutkimustulokset, jotka ovat sinulla itselläsi
 • hammasharja
 • parranajovälineet
 • henkilökohtaisessa käytössäsi oleva liikkumisen apuväline, kuten keppi, rollaattori tai pyörätuoli (laita apuvälineeseen oma nimi ja syntymäaika).

Kun tulet kutsuttuna sairaalaan, ilmoittaudu osaston kansliassa. Sairaalasta saat potilasvaatteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tarvikkeet. Voit käyttää omaa oloasua, aamutakkia ja aamutossuja. Mikäli et voi tulla sairaalaan sovittuna aikana, ilmoita siitä mahdollisimman pian puhelimitse. Esimerkiksi nuha, kuume tai yskä voivat olla esteenä leikkaukselle tai toimenpiteelle.

Huomioithan seuraavat asiat:

 • arvoesineet ja suuret rahasummat on syytä jättää kotiin, sillä emme vastaa kadonneista arvoesineistä tai rahoista
 • emme huolehdi potilaiden omien vaatteiden pesusta
 • tulet tuoksutta huomioiden näin myös muut asiakkaat
 • kuntayhtymämme on savuton
 • oman matkapuhelimen käyttö on sallittua, mutta huomioithan muut potilaat ja asiakkaat
 • jos et halua omaistesi ja tuttaviesi tietävän hoidossa olostani, ilmoitathan asiasta tullessasi osastolle
 • vierailuajat osastolla ovat vapaat, mutta huomioithan osaston päivärytmin vieraillessasi omaisesi tai ystäväsi luona.

 

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ylä-Savon osasto 1 (aikaisemmin sairaalan osasto 1, sisätautiosasto)
A-osa, hoitajat
puh. 040 489 4231
B-osa, hoitajat
puh. 040 489 4232
Osastonsihteeri
puh. 040 161 7264

Sosiaalityöntekijä
Jonna Brandt
arkisin
klo 8.30-16
puh. 040 489 4277

Osaston esimies
arkisin klo 7-15.30
puh. 040 489 4230

Käyntiosoite:
Meijerikatu 2, 74120 Iisalmi

Ylä-Savon osasto 2 (aikaisemmin sairaalan osasto 2, operatiivinen vuodeosasto, kirurgian vuodeosasto)
puh. 040 161 7251 tai
puh. 040 161 7253

Osastonsihteerit
puh. 040 489 4285
 

Käyntiosoite:
Meijerikatu 2, 74120 Iisalmi

 

--