Yli 70-vuotiaiden ja erityisryhmien palvelut

 

Ikäihmisten asiakasneuvonta OHJURI palvelee mape klo 817

  • puhelimitse numerossa 040 712 1190
  • Chat-palvelun ja videoyhteyden kautta ja
  • sähköisen asiointilomakkeen kautta.

Pyrimme järjestämään kaikki asiakasohjauksemme ja arvioinnit etäyhteyden välityksellä, vältämme asiakaskäyntejä asiakkaiden kotona ja osastoilla.

Ikääntyvien palvelujen ensisijaisena tavoitteena on asiakkaiden suojaaminen ja tartuntojen estäminen. Tärkein viesti 70 vuotta täyttäneille on pysyä erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa.

Kotihoidon ja omaishoidon päivätoiminta on päättynyt hallituksen linjausten mukaisesti ja asiakkaiden kotona asumista tuetaan tarvetta vastaavasti muilla palveluilla.

Lisäämme asiakkaiden etähoitoa ja -kuntoutusta, lääkerobotteja, puhelinkontakteja ja muita mahdollisia keinoja, joilla pystymme aktivoimaan ja virkistämään asiakkaidemme arkea sekä lisäämään turvallisuuden tunnetta myös tämän haasteellisen tilanteen aikana. Kotihoidon asiakkaiden omahoitajat ottavat yhteyttä asiakkaisiin ja omaisiin viikon 14 alkaen, tavoitteena tukea kotona asumista yhteistyössä omaisten ja läheisten kanssa.

Vierailukielto asumispalveluyksiköissä, osastoilla ja kotihoidon asukkaan kotona

Pyydämme teitä huomioimaan vierailukiellon asumispalveluyksiköissämme ja osastoilla sekä välttämään vierailuja kotihoidon asukkaan kotona.

Lisäämme asukkaidemme mahdollisuuksia olla yhteydessä omaisiin ja läheisiin mahdollistamalla skype-puheluita ja puhelinkontakteja. Pyrimme pitämään kiinni virikkeellisestä arjesta ja monipuolisesta yhteisestä tekemisestä huolimatta siitä, että liikkuminen on nyt rajoitetumpaa.

Puhelinyhteydenotto yli 70 vuotta täyttäneille

Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven sekä Vieremän kunnat aloittavat puhelinsoitot niille yli 70 vuotta täyttäneille kuntalaisille (vuonna 1950 tai aikaisemmin syntyneille), jotka eivät ole tällä hetkellä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hoito- ja hoivapalvelujen piirissä. Puheluiden aikana kartoitetaan ikääntyneiden pärjäämistä kotioloissa sekä heidän mahdollisuuttaan saada apua ja tukea läheisiltä, naapureilta tai muilta verkostoilta. Samalla annetaan ohjausta ja neuvontaa siitä, miten palveluja (esimerkiksi kauppa, apteekki) voi saada tarvittaessa kotiin. Puheluiden aikana ei kysellä salasanoja, pankkitunnuksia eikä muitakaan pankkiasioihin liittyviä tietoja.


Poikkeusolojen kunnittaiset yhteystiedot
• Iisalmen kaupungin neuvontanumero 040 722 6200, lisätietoa palveluoppaasta
• Kiuruveden kaupungin neuvontanumero 040 670 7097, lisätietoa kunnan verkkosivuilta (www.kiuruvesi.fi) ja Kiuruveden Pysy kotona -verkkosivuilta
• Sonkajärven kunnan neuvontanumero 040 675 0025, isätietoa kunnan verkkosivuilta (www.sonkajarvi.fi)
• Vieremän kunnan neuvontanumero 040 0370 160, lisätietoa kunnan verkkosivuilta (www.vierema.fi) ja Vieremän Pysy kotonaverkkosivuilta.

Seurakuntien yhteystiedot
• Iisalmen seurakunta, puh. 044 733 5253, 044 733 5228
• Kiuruveden seurakunta, puh. 040 098 8713
• Sonkajärven seurakunta, puh. 044 733 5341
• Vieremän seurakunta, puh. 040 071 1274
• Ortodoksiseurakunta, puh. 050 027 1163, 040 769 5101 ja venäjänkielinen työ puh. 040 130 7198

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhteystiedot
• Ikäihmisten asiakasneuvonta Ohjuri, puh. 040 712 1190
• sähköinen asiointi: Chat tai
yhteydenottopyyntölomake

Kuntalaisena voit tehdä huoli-ilmoituksen
Jos olet huolissasi ihmisestä, joka ei mielestäsi pysty vastaamaan huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, voit tehdä ilmoituksen asiasta. Huolta voi aiheuttaa esimerkiksi ikäihmisen kotona pärjääminen tai yksin asuvan aikuisen elämänhallinnan ongelmat. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolestunut toisen henkilön elämäntilanteesta. Ilmoituksesi perusteella Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ammattilaiset arvioivat avun tarpeen ja millaista apua henkilön tai perheen elämäntilanteeseen voidaan tarjota.
  Linkki huolenilmaisun ilmoittamiseen

Ohjeet, oppaat ja lomakkeet

Ikäihmisten palveluopas Iisalmen kaupungin asukkaille (.pdf) 

Sähköinen yhteydenottopyyntö

 

Tiedotteet

Tämä sivu on päivitetty 22.4.2020 klo 15.45